Λογαριάζουν χωρίς τον Ξενοδόχο,(τη Δικαιοσύνη, τους ιδιοκτήτες και τους πολίτες) στη ΣΔΙΤ !!

0

Νέα Δικαστική Απόφαση-κόλαφος για τους «τίτλους» των ακινήτων ΤΕΡΝΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ!

Απαγορευτικό επέμβασης σε ακόμη 31,5 στρέμματα στην Παλαιόχουνη!

«Τίτλοι» ανάλογοι της απειλούμενης «διαχείρισης»!

Το πολιτικό σύστημα σιωπά, εκτίθεται και απαξιώνεται, (πόσο άλλο….), με το έργο του!

Στις 3-8-2018 (Παρασκευή) δημοσιεύθηκε η με αριθμό  280/3-8-2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Τριπόλεως επί της με αριθμό κατάθεσης 194/8-6-2018 αίτησης λήψεως ασφαλιστικών μέτρων των αδελφών: 1)Δημητρίου 2) Ιωάννη, 3)Αικατερίνης και 4) Σοφίας Πολλάλη του Θεμιστοκλή και της Μαρίας, κατά της ανώνυμης εταιρείας «Περιβαλλοντική Πελοποννήσου Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» με μοναδικό μέτοχο την «ΤΕΡΝΑ ΑΒΕΤΕ» για την προστασία δύο ακινήτων τους εκτάσεως 14.914,23 και 16.431,87 τ.μ. που βρίσκονται στην Παλαιόχουνη και στη χωροθετημένη περιοχή για την εκτέλεση του έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ».

Το Ειρηνοδικείο Τριπόλεως μετά από ολοήμερη ακροαματική διαδικασία και θεώρηση (αυτοψία) των επιδίκων, με υποδειγματική βάσανο τόσο των νομικών θεμάτων όσο και των  αποδεικτικών μέσων, έκρινε στο είκοσι δύο (22) σελίδων κείμενο της απόφασής του, ότι οι ισχυρισμοί της πιο πάνω εταιρείας δια του «μάρτυρος» που εκείνη πρότεινε, επιτηδείου ξεναγού της στην περιοχή Αδαμαντίου Σιαμπή, περί κτήσεως κυριότητάς της στα πιο πάνω ακίνητα με τα επίμαχα  συμβόλαια-απάτες «δεν ανταποκρίνονται στην κοινή λογική και είναι εντελώς προσχηματικοί και προδήλως αναληθείς»...

Με τα πιο πάνω δεδομένα το Δικαστήριο  με απειλή για κάθε μία παραβίασή της απόφασής του, χρηματικής ποινής 40.000€ και προσωπικής κράτησης 2 μηνών του νομίμου εκπροσώπου της,

απαγόρευσε στην πιο πάνω εταιρεία όχι μόνο την περίφραξη των επίδικων ακινήτων και οποιαδήποτε επέμβαση αλλά και την είσοδό της  με μηχανοκίνητο μέσο σε αυτά, ενώ παράλληλα  την καταδίκασε στη δικαστική δαπάνη των αιτούντων.

 

Τρίπολη 6 Aυγούστου 2018

 

Τάκης Γατσόπουλος

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here