Μίσθωση κτιρίων για τη στέγαση του ΚΕΠ και του αρχείου Πολεοδομίας του δήμου μας.

0

Διακήρυξη Δημάρχου για τη μίσθωση κτιρίων για τη στέγαση του ΚΕΠ και του αρχείου των υπηρεσιών (Πολεοδομίας) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή, μειοδοτική και προφορική δημοπρασία η μίσθωση κτιρίων για τη στέγαση του Κ.Ε.Π. και του αρχείου των υπηρεσιών (Πολεοδομίας) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης, να υποβάλλουν στο Δήμο έγγραφη προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας  είκοσι ημερών (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους διεξαγωγής της δημοπρασίας ανατρέξτε στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης που επισυνάπτεται.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here