Ξεκίνησαν τα έργα για την παράκαμψη στα Κάτω Δολιανά.

0
Ξεκίνησαν πριν λίγες ημέρες  οι εργασίες στον επαρχιακό δρόμο Τρίπολης – Άστρους για τα έργο της παράκαμψης του οικισμού των Κάτω Δολιανών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, με συνολικό προϋπολογισμό 3,6 εκατ ευρώ.
Το έργο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες για τη βελτίωση και ολοκλήρωση της κατασκευής της επαρχιακής οδού Τρίπολης – Άστρους στο τμήμα από Χάνι Τσιμούρι έως Κάτω Δολιανά και ειδικότερα στο τμήμα της Παράκαμψης Κ. Δολιανών από Χ.Θ. 6+600,00 έως Χ.Θ. 7+770,53. Προβλέπονται εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, σήμανσης-ασφάλισης.
Περιλαμβάνεται γεφύρωση του ποταμού Τάνου από τη Χ.Θ. 6+665,24 μέχρι τη Χ.Θ. 6+757,33 με τεχνικό μήκους 92,09μ με έργα διευθέτησης της κοίτης του ποταμού καθώς και τεχνικά διάβασης εγκάρσιων υδατορευμάτων στις Χ.Θ. 7+070,50 και 7+314,50 (σωληνωτοί οχετοί Φ1200). Τέλος περιλαμβάνεται κιβωτοειδής οχετός διαστάσεων 5,00×6,00m στη Χ.Θ. 7+395,50. Η οδός ανήκει στην κατηγορία ΑΙΙ από άποψη λειτουργικών χαρακτηριστικών και παραμέτρων μελέτης με παραδοχή ταχύτητας μελέτης Ve=70km/h. Η τυπική διατομή που εφαρμόζεται στην οδό, περιλαμβάνει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 4,50μ., έχοντας συνολικό πλάτος οδοστρώματος 9,00μ. Περιλαμβάνονται δύο κάθετοι οδοί ως ακολούθως: Ολοκλήρωση της κάθετης Οδού 1 μήκους 221,26μ. που συνδέεται με το οδικό τμήμα στην αρχή του (Χ.Θ. 6+597,21) όπου και προβλέπεται ισόπεδος κόμβος και εν συνεχεία συναρμόζει με την υφιστάμενη οδό Κάθετη Οδό 2 μήκους 80,00μ. που συνδέεται με το οδικό τμήμα στο τέλος του (Χ.Θ. 7+537,21) όπου και προβλέπεται έτερος ισόπεδος κόμβος και εν συνεχεία συναρμόζει με την υφιστάμενη οδό. Ειδικότερα στην πράξη περιλαμβάνονται πέντε (5) υποέργα ως ακολούθως:
  • 1ο Υποέργο: Παράκαμψη Κάτω Δολιανών, από Χ.Θ. 6+600,00 μέχρι Χ.Θ. 7+770,53- ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
  • 2ο Υποέργο: Παράκαμψη Κάτω Δολιανών, από Χ.Θ. 6+600,00 μέχρι Χ.Θ. 7+770,53- ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ Απαλλοτριώσεις για την απόκτηση των απαιτούμενων εκτάσεων για την κατασκευή του έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη Κτηματολογίου.
  • 3ο Υποέργο: Παράκαμψη Κάτω Δολιανών, από Χ.Θ. 6+600,00 μέχρι Χ.Θ.7+770,53- Ο.Κ.Ω. Μετατόπιση δικτύων Ο.Κ.Ω. που βρίσκονται στο εύρος κατάληψης της οδού Παράκαμψης.
  • 4ο Υποέργο: Παράκαμψη Κάτω Δολιανών, από Χ.Θ. 6+600,00 μέχρι Χ.Θ. 7+770,53- Αρχαιολογία που θα πραγματοποιηθούν με Αυτεπιστασία της Αρχαιολογίας.
  • 5ο Υποέργο: Βελτίωση της Επαρχιακής Οδού Τρίπολης- Άστρους, στην παράκαμψη Κάτω Δολιανών, από Χ.Θ. 6+600 μέχρι Χ.Θ. 7+770,53-Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης που αφορά εργασίες Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2παρ.3/ 6Β του Ν. 4412/2016 για την ενίσχυση της Επιχειρησιακής Ικανότητας της Ομάδας Έργου του Υποέργου 1 της εργολαβίας που θα υλοποιήσει ο Δικαιούχος.
Με την κατασκευή του έργου θα παρακαμφθεί ο οικισμός των Κάτω Δολιανών καθώς ο υφιστάμενος οδικός άξονας Τρίπολη-Άστρος διέρχεται εντός του οικιστικού ιστού.
Παράλληλα η υλοποίηση της παράκαμψης των Κάτω Δολιανών σε συνδυασμό με τα ήδη κατασκευασθέντα και βελτιωμένα ως προς το επίπεδο εξυπηρέτησης τμήματα του οδικού άξονα Τρίπολης – Άστρους θα συμβάλουν:
  1. στην εξυπηρέτηση της σημερινής αλλά και μελλοντικής κυκλοφορίας,
  2. στη βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και της ασφάλειας του υφιστάμενου οδικού δικτύου,
  3. στη μείωση του απαιτούμενου χρόνου της διαδρομής από την Τρίπολη προς τους οικισμούς των Δήμων Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας και γενικά τα παράλια του νομού Αρκαδίας,
  4. στην ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης των ανατολικών παράλιων της Πελοποννήσου,
  5. στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής επιρροής του άξονα. Από την κατασκευή του οδικού άξονα άμεσα ωφελούμενοι θεωρούνται τόσο ο πληθυσμός των ανατολικών περιοχών της Πελοποννήσου, όσο και οι κάτοικοι του οικισμού των Κάτω Δολιανών στον οποίο θα κατασκευαστεί παράκαμψη.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here