Ομιλία Γιώργου Παπαηλιού στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις…

0

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας Γιώργος Η. Παπαηλιού, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για τη «ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης …» είπε, μεταξύ των άλλων, τα εξής :

1) Οι τομείς των εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής ασφάλισης είναι εξαιρετικά σημαντικοί και για το κοινωνικό κράτος καθ΄ εαυτό και για την κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη.

Με το νομοσχέδιο, το οποίο αποτελεί συνέχεια προηγούμενων, βελτιώνονται και αναβαθμίζονται τα δικαιώματα  των εργαζομένων και συμπληρώνεται η διαδικασία επανάκτησης της εργασίας, που επιχειρείται από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

2) Όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις :

Mε το νομοσχέδιο, θεσπίζεται για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη η αιτιολόγηση των απολύσεων. Αυτή αποτελεί φρένο στην καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας της εργασιακής σχέσης  από τον εργοδότη και αλλάζει το χάρτη της αγοράς εργασίας. Μέχρι σήμερα ίσχυε το αναιτιολόγητο των απολύσεων.  Πλέον, και στο πλαίσιο   του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη,  ορίζεται,  ότι  πρέπει να υπάρχει βάσιμος λόγος απόλυσης. Δηλαδή ο εργοδότης δεν θα μπορεί να απολύσει τον εργαζόμενο, διότι έτσι θέλει, αλλά  πρέπει να υπάρχει βάσιμος λόγος που να σχετίζεται είτε με την επίδοσή του (του εργαζόμενου) είτε με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, είναι ο εργοδότης αυτός που πρέπει να αποδεικνύει και έναντι του εργαζόμενου και ενώπιον του Δικαστηρίου ότι υπάρχει βάσιμος λόγος απόλυσης. Δηλαδή ο εργοδότης φέρει το βάρος της αποδείξεως. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, η απόλυση είναι άκυρη και συνακόλουθα ο εργαζόμενος  δικαιούται μισθούς υπερημερίας και επαναπρόσληψη.

Επιπλέον καθιερώνονται

η υποχρεωτική καταβολή, μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, η καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης και της αποζημίωσης των πρακτικώς ασκουμένων και των μαθητευομένων

η θέσπιση συνεπειών για την περίπτωση της μη τήρησης του εγγράφου τύπου για τη μερική απασχόληση και την εκ περιτροπής εργασίας

η αναστολή των αποσβεστικών προθεσμιών για την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, στις περιπτώσεις της προσβολής του κύρους της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και της μη καταβολής αποζημίωσης απόλυσης, αν ο εργαζόμενος προσφύγει στο ΣΕΠΕ

Επιπλέον μία εξαιρετικά σημαντική ρύθμιση που υπηρετεί τις αρχές της διαφάνειας, της πρόσβασης στην πληροφόρηση και της εμπιστοσύνης είναι  η δυνατότητα που παρέχεται για πρώτη φορά στον εργαζόμενο, να έχει πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη». Με αυτόν τον τρόπο, ο  εργαζόμενος θα μπορεί πλέον να διαπιστώνει, αν και υπό ποιό καθεστώς τον δηλώνει ο εργοδότης του. Δηλαδή, αν  έχει δηλώσει τη συγκεκριμένη η σχέση εργασίας, τους συμφωνηθέντες όρους, όπως το ύψος της αμοιβής, το χρόνο εργασίας κλπ. Αυτό παρέχει στον εργαζόμενο ένα σημαντικό μέσον, να έχει πραγματικά έλεγχο και ο ίδιος της εργασιακής κατάστασής του, να μπορεί να διαπιστώνει τυχόν παραβάσεις, να προβαίνει σε, τεκμηριωμένες και «με τη βούλα» του εργοδότη, καταγγελίες στο ΣΕΠΕ Αντίστροφα, δημιουργεί ένα ισχυρό αντικίνητρο στους εργοδότες να αυθαιρετούν, να προβαίνουν σε καταχρηστικές πρακτικές, ή να  μεθοδεύουν  απομείωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, βασιζόμενοι στο γεγονός ότι αυτοί δεν γνωρίζουν αν και τι έχει δηλωθεί από τον εργοδότη.

Για πρώτη φορά δημιουργείται  ένα δίχτυ προστασίας για τους εργαζόμενους διανομείς (τα delivery), ένα πεδίο  που ήταν ένα εντελώς  αρρύθμιστο και ρυθμίζονται για πρώτη φορά  πτυχές της εργασιακής ζωής τους.

Η προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζει θέματα που διέπουν την υγεία και την ασφάλεια των συγκεκριμένων εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες και επισφαλείς συνθήκες υπό τις οποίες απασχολούνται.

Εστιάζεται δε, σε τέσσερα βασικά πεδία, στη συντήρηση του οχήματος, στον καθορισμό του είδους του εξοπλισμού προστασίας που πρέπει να φέρουν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, στις προδιαγραφές και στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσαρτώμενου στα λοχήματα  αποθηκευτικού χώρου

Όταν το όχημα που χρησιμοποιείται ανήκει στην  ιδιοκτησία του εργοδότη, ρητά ορίζεται, ότι ο εξοπλισμός προστασίας χορηγείται και τα μέτρα ορθής συντήρησης λαμβάνονται με ευθύνη και επιμέλεια του ίδιου του εργοδότη.

Όταν το όχημα που χρησιμοποιείται ανήκει στην ιδιοκτησία του εργαζόμενου, καθιερώνεται η υποχρέωση καταβολής εκ μέρους του εργοδότη μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσυκλέτας, ποσού ίσου τουλάχιστον προς το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του νομοθετικά καθορισμένου κατώτατου μισθού.

3) Μέσω των ρυθμίσεων που αναφέρονται στο κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα, δίδεται η δυνατότητα σε 1.300.000 οφειλέτες «να βάλουν»  οριστικό τέλος στα βάρη του παρελθόντος, δηλαδή στα χρέη τους προς το κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα, διότι ευρέθησαν σε πραγματική αδυναμία πληρωμής ιδίως την περίοδο της κρίσης.

Το καινοτόμο στοιχείο της ρύθμισης των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία είναι η περικοπή της βασικής οφειλής, αλλά και η περικοπή των προσαυξήσεων. Από τις περικοπές θα προκύψει μια νέα μειωμένη οφειλή, η οποία θα μπορεί να εξοφλείται με ευνοϊκούς όρους. Επιπλέον δε, θα απεγκλωβίσει χιλιάδες ασφαλισμένους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, από την κατάσταση αδυναμίας να λάβουν σύνταξη.     .

4) Δεν είναι τυχαίο, ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εστιάζει σε αυτούς τους τομείς, στις εργασιακές σχεσεις και στο ασφαλιστικό, για να αναδεικνύει θέσεις που μαρτυρούν την κατεύθυνση και το περιεχόμενο του προγράμματος της ΝΔ. Θέσεις που είναι ακραία νεοφιλελεύθερες, που ταυτίζονται ή και υπερβαίνουν τις πολιτικές του ΔΝΤ.

Χαρακτήρισε τη 13η σύνταξη «ξεδιάντροπο προεκλογικό επίδομα». Μάλιστα, ενώ η σύνταξη αυτή θα είναι μόνιμη αρνήθηκε κατηγορηματικά να την εγγυηθεί.

Μίλησε απαξιωτικά για τα κοινωνικά επιδόματα (το επίδομα ανεργίας, τα επιδόματα αναπηρίας, τα οικογενειακά επιδόματα, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης), βασικά στοιχεία του κοινωνικού κράτους σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, χαρακτηρίζοντάς τα «ανακύκλωση της φτώχειας».

Μίλησε για το «ξεπερασμένο» οκτάωρο. Δεσμεύτηκε για επταήμερη εργασία. Και πρότεινε ένα ασφαλιστικό τύπου Πινοσέτ !!!

Δηλαδή, δεσμεύτηκε ότι θα γυρίσει τους εργαζόμενους στον εργασιακό μεσαίωνα..

Τελικά, ένα πράγμα εγγυάται ο αρχηγός της ΝΔ. Την ισοπέδωση των πολλών εν ονόματι του πλουτισμού των ολίγων και ισχυρών. Όμως στις επικείμενες εκλογές θα λάβει την απάντηση από τον ελληνικό λαό.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here