Ομιλία Γ.Παπαηλιού,στα εγκαίνια της 48 ης Παμπελοποννησιακής Έκθεσης Τεγέας

0

Ο μ ι λ ί α  του Βουλευτή Αρκαδίας  Γιώργου Η. Παπαηλιού ως εκπροσώπου της Βουλής των Ελλήνων κατά τα εγκαίνια της 48 ης Παμπελοποννησιακής Έκθεσης Τεγέας Παλαιά Επισκοπή-14 Αυγούστου 2018

1) Η 48η  Παμπελοποννησιακή Έκθεση Τεγέας πραγματοποιείται σε μία κομβική συγκυρία. Η επικείμενη έξοδος της χώρας από τα «μνημόνια» και την αυστηρή επιτροπεία αποτελεί σταθμό. Η ολοκλήρωση τηκς τελευταίας αξιολόγησης πριν το τέλος των «μνημονίων» και η συμφωνία για τη διευθέτηση του δημόσιου χρέους θα δώσει σημαντικά περιθώρια ρευστότητας στην ελληνική οικονομία  αλλά και ελευθερίας κινήσεων  στη χώρα, ώστε, βάσει του δικού της αναπτυξιακού σχεδίου, να θέσει τις δικές της κοινωνικές προτεραιότητες.  Όλα αυτά  έχουν  οδηγήσει στην άρση των αβεβαιοτήτων και στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο μέλλον της χώρας. Αυτό δε συμβαίνει, παρά την αστάθεια του διεθνούς γεωπολιτικού και οικονομικού  περιβάλλοντος.

Η χώρα αρχίζει να αποκτά αργά αλλά σταθερά χαρακτηριστικά κανονικότητας.

Για πρώτη φορά, μετά την υπαγωγή της χώρας στις «μνημονιακές» πολιτικές», το οικονομικό τοπίο βελτιώνεται με σταθερούς ρυθμούς.

Οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αυξάνονται, το ΑΕΠ σταθεροποιείται και αρχίζει να αποκτά θετικό πρόσημο και η ανεργία μειώνεται – μετά από χρόνια η ανεργία για το Μάϊο του τρέχοντος έτους καταγράφεται από την ΕΛΣΤΑΤ σε ποσοστό κάτω του 20 % – χωρίς να παραγνωρίζεται ότι εξακολουθεί να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αν και αυτή η υποχώρηση λαμβάνει χώραν μετά την εκτόξευσή της σε δυσθεώρητα ύψη μεταξύ των ετών 2011-2014.

Το τέλος της μέγγενης των «μνημονίων» και της αυστηρής επιτροπείας δεν σημαίνει αυτομάτως και το τέλος των δυσχερειών για τους πολίτες, τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις. Oι παθογένειες και οι στρεβλώσεις του παρελθόντος και των «μνημονιακών» πολιτικών θα εξακολουθήσουν να μας επιβαρύνουν ακόμη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επιστροφή στην κανονικότητα  ή μάλλον δημιουργία συνθηκών κανονικότητας δεν σημαίνει  επαναφορά των πραγμάτων στην πλασματική ανάπτυξη ή μάλλον μεγέθυνση του παρελθόντος, η οποία στηριζόμενη σε ένα σύστημα διαπλοκής και διαφθοράς οδηγούσε σε  κοινωνικές ανισότητες και περιφερειακές ανισορροπίες αλλά και  στην απαξίωση του δημόσιου βίου.

Η περίοδος έμφασης σε δημιοσιονομικά μέτρα έχει ολοκληρωθεί. Ήδη τώρα αρχίζει νέα φάση, κατά την οποία πρέπει να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην άσκηση πολιτικών ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτές περιλαμβάνουν, την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων για τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς αμοιβές, την προστασία των  πλέον αδύναμων, τη στήριξη του  κόσμου της εργασίας – μέσω της  επαναφοράς της συλλογικής αυτονομίας, των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της προοπτικής αύξησης του κατώτατου μισθού-ημερομισθίου – και των μεσαίων στρωμάτων, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, των επαγγελματιών-επιστημόνων  και του αγροτικού χώρου – μέσω της σταδιακής μείωσης των φορολογικών βαρών και της άρσης αδικιών που συνδέονται με τη φορολογία και το ασφαλιστικό σύστημα.

Το «ολιστικό» αναπτυξιακό πρόγραμμα, που διαμορφώθηκε και βάσει των συμπερασμάτων των περιφερειακών αναπτυξιακών συνεδρίων, αναδεικνύει  την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, με την οποία θα πορευτεί η χώρα τα επόμενα χρόνια, αποτελώντας το περίγραμμα στο οποίο περιέχονται ο προσανατολισμός, οι κατευθύνσεις, τα ισχυρά σημεία και οι προτεραιότητες για το νέο οικονομικό-παραγωγικό υπόδειγμα, σε αντιδιαστολή προς αυτό του παρελθόντος.

Οι θεσμικές προϋποθέσεις, το θεσμικό πλαίσιο έχουν διαμορφωθεί ή βρίσκονται υπό διαμόρφωση, όπως ενδεικτικά :

Η λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών,

η επιτάχυνση ίδρυσης επιχειρήσεων – η Ηλεκτρονική Υπηρεσία

Μιάς Στάσης (e-ΥΜΣ) λειτουργεί  και αποφέρει ήδη αποτελέσματα,

η απλοποίηση των σχετικών αδειοδοτήσεων,

η θεσμοθέτηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας,

η διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών,

η ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών

και άλλες σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις, όπως η απόφαση για

ίδρυση και λειτουργία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με

σκοπό  τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου

μεγέθους αλλά και νεοφυών, συνεταιριστικών και κοινωνικών

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων και ειδικών εταιρικών οχημάτων

που βρίσκονται υπό δημόσιο έλεγχο

σε συνδυασμό με την περαιτέρω υλοποίηση του ΕΣΠΑ και την ενεργοποίηση του αναπτυξιακού νόμου, προσδιορίζουν το χαρακτήρα του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος, με προσανατολισμό  την παραγωγή, την καινοτομία, την εξωστρέφεια στη  βάση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και  με σαφές αναπτυξιακό και κοινωνικό στίγμα, εκκινώντας από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής.

Οι εν εξελίξει μεταρρυθυμίσεις στη δημόσια διοίκηση σε συνδυασμό με την προωθούμενη ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που  πρέπει να αποτελέσουν στήριγμα και τροφοδότη της ανάπτυξης και η  θεσμική τομή στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

Η έμφαση δε που δίδεται στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας αποδεικνύει το κοινωνικό πρόσημο της επιχειρούμενης παραγωγικής ανασυγκρότησης, διότι ανάπτυξη χωρίς μείωση των ανισοτήτων και κοινωνικά δίκαιη διάχυση των ωφελειών της είναι ανάπηρη και μη βιώσιμη.

Επιπλέον, μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών και άλλων δράσεων, ενδεικτικά στον πολύπαθο  χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και στον τομέα καταπολέμησης της φοροκλοπής, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, αντιμετωπίζονται παθογένειες και στρεβλώσεις  που από πολλές δεκαετίες ταλαιπωρούν  τη χώρα και την οδήγησαν στη χρεοκοπία.

Αυτά τα θετικά στοιχεία θα μετασχηματισθούν σταδιακά  σε βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, που δεν πρέπει να αγνοείται ότι εδώ και πολλά χρόνια βιώνουν, με άδικο και επώδυνο τρόπο, τη σκληρή καθημερινότητα της μείωσης του εισοδήματός τους, της ανεργίας και του φάσματος της φτωχοποίησης.

Πάντως η αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος και οι μεταρρυθμιστικές τομές δεν αποδίδουν καρπούς αμέσως. Ευθύνη όλων είναι να επιταχυνθούν.

2) Στην Τεγέα, στην Αρκαδία, στην Πελοπόννησο, αυτός ο νέος προσανατολισμός πρέπει και μπορεί να αρχίσει να λαμβάνει «σάρκα και οστά», βάσει των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, του φυσικού κάλλους, της παρθένας φύσης, των κλιματολογικών και εδαφολογικών συνθηκών, της μυθολογίας, της ιστορίας, της λαϊκής παράδοσης, του λαϊκού πολιτισμού, αλλά και  του ισχυρού και ικανού ανθρώπινου δυναμικού που έχει ιδιαίτερους και στενούς δεσμούς με την πατρώα γη.

Βάσει αυτών, η στροφή προς τον πρωτογενή τομέα αποτελεί προτεραιότητα, με την παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, την ανάδειξη της κτηνοτροφίας και των προϊόντων αυτής και την οργάνωση της αποτελεσματικής διάθεσής τους, συνδυαστικά με τη μεταποίησή τους και την προσφορά αξιόπιστων, ειδικών μορφών και ήπιου χαρακτήρα, αγροτουριστικών υπηρεσιών, προς δημιουργία υπεραξίας.

Επιπλέον, εκτός από την ολοκλήρωση των έργων υποδομής που είναι αναγκαία,  το επιχειρηματικό δαιμόνιο των Αρκάδων και η  κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία που βασίζεται στα στοιχεία της συλλογικότητας, της συνεργατικότητας και της συμμετοχής, μπορούν να απελευθερώσουν και να αξιοποιήσουν υπνώτουσες δυνάμεις και δυνατότητες, να καλύψουν πραγματικές ανάγκες και να κινητοποιήσουν νέους ανθρώπους. Ας μη λησμονείται ότι από την περιοχή μας προέρχεται και η περιοχή μας διαθέτει επιστημονικό δυναμικό υψηλού επιπέδου και εξειδίκευσης που, υπό κατάλληλες θεσμικές και οικονομικές προϋποθέσεις, έχει την ικανότητα «να κάνει θαύματα».  

Το περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο της Πελοποννήσου που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία και παρουσία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα προσδιόρισε τις βασικές αναπτυξιακές κατευθύνσεις, ώστε η περιοχή μας να αξιοποιήσει τις νέες δυνατοτητες.

Κατά τις εργασίες του περιφερειακού αναπτυξιακού συνεδρίου, για την Αρκαδία, εξαγγέλθηκαν έργα πνοής, για τα οποία έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι και  έχουν διαμορφωθεί χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσής τους. Ενδεικτικά :

-) Η ολοκλήρωση της ΕΟ Τρίπολης-Βυτίνας-Αρχαίας Ολυμπίας. Οι μελέτες της παράκαμψης των Λαγκαδίων θα ολοκληρωθούν εντός του 2018 και η σχετική δημοπράτηση θα γίνει εντός του πρώτου εξαμήνου του  2019. Έτσι θα υλοποιηθεί ένα έργο για το οποίο είχαν δοθεί υποσχέσεις από διαδοχικές κυβερνήσεις κατά το παρελθόν, όταν οι πόροι δεν ήταν περιορισμένοι όπως σήμερα, και που ποτέ δεν υλοποιήθηκε.

-) Η κατασκευή του αρδευτικού δικτύου  του ταμιευτήρα της λίμνης Τάκας για την άρδευση των όμορων παραγωγικών περιοχών.

-) Ο προγραμματισμός για τη σύνδεση με το φυσικό αέριο της Μεγαλόπολης και της Τρίπολης, συμπεριλαμβανομένων της ΒΙΠΕ και του Παναρκαδικού Νοσοκομείου

Στο νέο περιβάλλον, η Αρκαδία, η Πελοπόννησος χρειάζονται ανάπτυξη, με παραγωγικές δράσεις, καινοτομία και εξωστρέφεια, με υψηλή προστιθέμενη αξία για τα παραγόμενα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, με τη δημιουργία σταθερών  θέσεων εργασίας, με αξιόπιστο περιβαλλοντικό σχεδιασμό, με ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμάτων, αποκεντρωμένη-εγγύτερη προς τον πολίτη, οικολογικά αποδεκτή, οικονομικά δίκαιη, αναπτυξιακά πρσοδοφόρα  και και εν τέλει βιώσιμη.

Ευθύνη όλων των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δυνάμεων του τόπου είναι, συντονισμένα και αποτελεσματικά, να κινηθούν προς την κατεύθυνση δημιουργικής ρήξης με το ήδη χρεοκοπημένο υπόδειγμα μεγέθυνσης, όχι ανάπτυξης, της οικονομίας  και προώθησης της κοινωνικά δίκαιης παραγωγικής ανασυγκρότησης του τόπου, βάσει του νέου παραγωγικού υποδείγματος που προωθείται. Απαιτούνται συνεργασίες και συλλογική δράση. Οι μικροκομματικές και προσωπικές προσεγγίσεις και η επικοινωνιακή αντιμετώπιση των πραγμάτων και δεν ωφελούν και δεν έχουν αποτελέσματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αναδιάρθρωση και η αναβάθμιση  της  Παμπελοποννησιακής Έκθεσης Τεγέας αποτελεί σημαντικό όρο για την ανάταξη της οικονομίας ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής.

Απαιτούνται σχεδιασμός, συντονισμός ενεργειών και σκληρή προσπάθεια, ώστε  η νέα  πορεία να έχει άλλη κατεύθυνση και άλλο περιεχόμενο σε σχέση με το παρελθόν και να  μετασχηματισθεί σε ζώσα πραγματικότητα.

3) Η φετεινή  Παμπελοποννησιακή Έκθεση Τεγέας συμπίπτει με τις πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική, που προκάλεσαν ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρωπίνων απωλειών και σημαντικές υλικές ζημίες. Τα συλλυπητήρια και η συμπαράστασή μας στους ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, γείτονες των θυμάτων είναι αυτονόητη και επιβεβλημένη κίνηση.

Όμως αυτή η ανείπωτη καταστροφή πρέπει να μας οδηγήσει, ως κοινωνία και ως πολιτεία, σε σκέψεις και προβληματισμό για όσα  συμβαίνουν, για τις πράξεις και τις παραλείψεις μας, αλλά και σε άντληση διδαγμάτων.

Δυστυχώς πολλές φορές, πορευόμαστε αμέριμνοι και με βάση το ατομικό συμφέρον.

Όταν αντιμετωπίζονται προκλήσεις, όταν επέρχονται  καταστροφές κάθε είδους,

-) αναδεικνύονται η συλλογικότητα, διάθεση προσφοράς, επίδειξη ευαισθησίας και συλλογικής ευθύνης, η αλληλεγγύη προς το συνάνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο,

-) συνειδητοποιείται, ότι το συλλογικό πρέπει να πρυτανε’υει

-) λαμβάνονται αποφάσεις για μεταρρυθμίσεις-τομές, των οποίων η εφαρμογή πρέπει να αρχίσει αμέσως

-) αργά, βασανιστικά κοπιαστικά και με τεράστιο κόστος  αλλάζουμε, εμφανίζουμε τον άλλο εαυτό μας

ΑΥΤΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ πρέπει να αποκτήσει διάρκεια και μονιμότητα, να μην αναδεικνύεται μόνον περιστασιακά και επ΄ ευκαιρία και να αποτελέσει ενεργό παράγοντα ΚΑΙ για την άσκηση πολιτικών πρόληψης και προστασίας από φυσικές καταστροφές ΑΛΛΑ ΚΑΙ για τη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Συμπερασματικά, απαιτούνται σχεδιασμός, συντονισμός ενεργειών και σκληρή προσπάθεια, ώστε  η νέα  πορεία να έχει άλλη κατεύθυνση και άλλο περιεχόμενο σε σχέση με το παρελθόν και να  μετασχηματισθεί σε ζώσα πραγματικότητα.

Ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, η οποία αποτελεί την κορυφαία θεσμική έκφραση της λαϊκής βούλησης και κυριαρχίας και προς την οποία όλοι οφείλουν να επιδεικνύουν έμπρακτο σεβασμό, και του Προέδρου της, συμπατριώτη μας Νίκου Βούτση, εύχομαι καλή επιτυχία στην 48η Παμπελοποννησιακή Έκθεση Τεγέας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here