Ομιλία Γ. Παπαηλιού ,στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος για τα άρθρα 62 και 86 του Συντάγματος

0

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής για την Aναθεώρηση του Συντάγματος της 27.11.2018, με αντικείμενο την αναθεώρηση των διατάξεων των άρθρων 62 και 86  του Συντάγματος, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας-μέλος της Επιτροπής Αναθεώρησης (του Συντάγματος) Γιώργος Η. Παπαηλιού είπε, μεταξύ των άλλων, τα εξή.

  Η πρόταση αναθεώρησης των διατάξεων των άρθρων 62 και 86 του Συντάγματος «υπακούει» στο σκοπό της διαφορετικής, σε σχέση με τα ισχύοντα, προσέγγισης θεμάτων που συνδέονται με αξιόποινες πράξεις βουλευτών και υπουργών. Απώτερος σκοπός, η ανάταξη της τιμής και της υπόληψης του πολιτικού κόσμου και η αντιμετώπιση της περιρρέουσας ατμόσφαιρας περί ατιμωρησίας των πολιτικών.

Η διαφορετική ποινική μεταχείριση των βουλευτών δικαιολογείται από το γεγονός, ότι στο χώρο της πολιτικής απαιτούνται προσεκτικές κινήσεις και  χειρισμοί, αφου οι βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του Έθνους και του Λαού, πρέπει να έχουν απεριόριστη ελευθερία ψήφου, λόγου και  δράσης.

Η καθιέρωση της  βουλευτικής ασυλίας έχει ως αφετηρία την αντιπαράθεση, κατά τον 18 ο αιώνα, του μονάρχη, που ασκούσε και τη δικαστική εξουσία, και του κοινοβουλίου που εκπροσωπούσε την ανερχόμενη αστική τάξη, και αποσκοπούσε στην προστασία των μελών του κοινοβουλίου από την αυθαιρεσία του μονάρχη.

Σήμερα, το ζήτημα που τίθεται, είναι η προστασία του βουλευτή από αβάσιμες και προσχηματικές μηνύσεις και μη τεκμηριωμένες διώξεις.

Το άρθρο 62 του Συντάγματος προβλέπει το ακαταδίωκτο των βουλευτών, ώστε αυτοί να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους απρόσκοπτα. Όμως    ό χ ι για αδικήματα που δ ε ν συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η προτεινόμενη τροποποίηση στην ισχύουσα διάταξη, ότι το ακαταδίωκτο ισχύει μόνον για αδικήματα που σχετίζονται άμεσα με την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή, χρήζει διευκρίνησης ώστε,  στα καθήκοντα του βουλευτή, για τα οποία προβλέπεται η προστασία της βουλευτικής ασυλίας, να μην περιλαμβάνεται μόνον η άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων, αλλά  το σύνολο της  πολιτικής δράσης του,  έτσι όπως προβλέπεται  από τον ισχύοντα Κανονισμό της Βουλής

Όσον αφορά το άρθρο 86 του Συντάγματος, προτείνονται ο ίδιος χρόνος και η ίδια διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης, όπως για όλους τους πολίτες, ώστε οι υπουργοί να μην οδηγούνται σε ατιμωρησία.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η κατάργηση της σύντομης αποσβεστικής προθεσμίας  για την άσκηση ποινικής δίωξης («μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου …»), ώστε η ποινική δίωξη να ασκείται οποτεδήποτε εντός του χρόνου παραγραφής του αδικήματος.

Επιπλέον δε, προτείνεται,  τα υπουργικά αδικήματα, τα οποία εξαιρούνται από την κοινή δικαιοδοσία, να είναι μόνον όσα τελούνται κατά και όχι επ΄ ευκαιρία της άσκησης των υπουργικών καθηκόντων.

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here