Ορισμός μελών για τη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων Επιτροπών Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Νο 2

0

Εκλογή μελών του Δημοτικού μας Συμβουλίου, για την συγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

Καθορισμός του αριθμού των μελών και των Φορέων που θα συμμετέχουν στην υπό
συγκρότηση Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

Αναβολή

Διεύρυνση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.4 του Ν.3979/2011.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος


Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης ορθής εφαρμογής της υπηρεσίας συλλογής
και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κατσής Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

Παρατήρηση προέδρου τ/κ Πραστού κ.Δ.Πετρή

Λαϊκή Συσπείρωση κ.Β.Τετώρος

Επιμέλεια-Ρεπορτάζ για το astros-kynourianews.gr:Φώτης Τζιβελόπουλος-Team Promo Kynouria-Κοιν.Σ.Επ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here