Ορισμός υπαλλήλων για την τήρηση πρακτικών &πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, του Δήμου Β. Κυνουρίας

0

Ορισμός υπαλλήλων για την τήρηση πρακτικών της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Με την υπ’ αριθμ. 286/2019 Απόφαση Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας, με θέμα “Ορισμός υπαλλήλων για την τήρηση πρακτικών της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας”, αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

1. Ορίστηκε ο Δημοτικός Υπάλληλος, κ. Κουρμπέλης Δημήτριος του Ιωάννη, του Κλάδου ΔΕ1, αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Υπάλληλο κ. Τερζάκη Γεώργιο του Νικολάου, του Κλάδου ΔΕ1.

2. Ορίστηκε ο Δημοτικός Υπάλληλος, κ. Τερζάκης Γεώργιος του Νικολάου, του Κλάδου ΔΕ1, αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Υπάλληλο κ. Ηλιόπουλο Σπυρίδωνα του Γεωργίου, του Κλάδου ΔΕ1.

3. Ορίστηκε ο Δημοτικός Υπάλληλος, κ. Κουρμπέλης Δημήτριος του Ιωάννη, του Κλάδου ΔΕ1, αρμόδιος για την τήρηση του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου αλληλογραφίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Υπάλληλο κ. Τερζάκη Γεώργιο του Νικολάου, του Κλάδου ΔΕ1.

Συνημμένα η σχετική απόφαση

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here