Ο Δήμος Β. Κυνουρίας, καλεί τους δημότες του, που τυγχάνουν ιδιοκτήτες δομημένων ακινήτων στις εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου, να υποβάλουν σχετική δήλωση… 

0

Σημαντικές ανακοινώσεις για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με την απόφαση ΔΣ 237/30-10-2018, αναπροσαρμόστηκαν οι  τιμές ζώνης που λαμβάνονται για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π, στις εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών περιοχές, με μείωση τιμών στα περισσότερα ακίνητα.

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας καλεί τους δημότες του, που τυγχάνουν ιδιοκτήτες δομημένων ακινήτων στις εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου, να υποβάλουν σχετική δήλωση με τη θέση του ακινήτου τους, προκειμένου να τύχουν των ευνοϊκών χρεώσεων του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ή να επικοινωνούν με τα τηλέφωνο  2755360135  για την συμπλήρωση της δήλωσης και την απόδειξη με κάθε πρόσφορο έγγραφο την θέση του ακινήτου τους.  Απαραίτητα δικαιολογητικά δήλωσης:  (Οικοδομική άδεια, τοπογραφικό οικοπέδου, λογαριασμός ΔΕΗ).

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2130/93 οι Δήμοι και οι κοινότητες υποχρεώνονται να επιβάλουν το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.). Στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα το Τ.Α.Π. εισπράττεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ ή αντίστοιχου Εταιρείας, ενώ η είσπραξη για τα υπόλοιπα ακίνητα (μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα και οικόπεδα) γίνεται μέσω της ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να επιβάλλει πρόστιμο που ανέρχεται στο διπλάσιο του οφειλόμενου Τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 24 του Νόμου 2130/23-4-1993. Επίσης σύμφωνα με το αρθρ. 59 του Ν.4483/2017 είναι πλέον υποχρεωτική η Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων .

Προς αποφυγή επιβολής προστίμων, καλούνται οι ιδιοκτήτες μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων να υποβάλουν σχετική δήλωση για την καταβολή του αναλογούντος τέλους.

–  Οι δηλώσεις θα κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία, Tμήμα Εσόδων ΤΑΠ – στην  Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας – κάθε εργάσιμη ημέρα από 09.00 πμ. έως 14.00 μμ Τηλ.:2755360135, ή με  επιστολή στην Δ/νση: Δήμος Βόρειας Κυνουρίας-Οικονομική Υπηρεσία – Άστρος 22001.   Οι δηλώσεις θα γίνονται από τον ιδιοκτήτη των ακινήτων ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του – Απαραίτητα δικαιολογητικά δήλωσης:  1)Αντίγραφο του έντυπου Ε9  και  2) Έντυπο Δήλωσης μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.

Πρότυπα εγγράφων  χορηγούνται  από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας  ή ψηφιακά από την ιστοσελίδα του Δήμου, στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here