Ο κ.Κ.Καμπύλης με απόφαση δημάρχου ο νέος πρόεδρος της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης» Β.Κυνουρίας

0

Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης» Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

Επιμέλεια-Ρεπορτάζ για το astros-kynourianews.gr:Φώτης & Τζιβελόπουλος-Team Promo Kynouria-Κοιν.Σ.Επ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση,
αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ και ορίζει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», όπως παρακάτω :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
Καμπύλης Κωνσταντίνος του Πέτρου, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας, Πρόεδρος
Κλεώπας Γεώργιος του Ηλία, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας, Αντιπρόεδρος
Χονδρολέος Ιωάννης του Ηλία, Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας, μέλος
Μίλης Ιωάννης του Σταύρου, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων–Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων
με Ειδικές Ανάγκες Νομού Αρκαδίας, μέλος
Αλουπογιάννη/Φούφα Γεωργία του Όμηρου, δημότης, μέλος
Κλεώπας Γεώργιος του Αθανασίου, δημότης, μέλος
Λυκούρεση Χρυσή του Αναστασίου, δημότης, μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
Κορδονούρη Μεταξία του Λεωνίδα, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας
Καμπουρολιάς Παναγιώτης του Σταύρου, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας
Παπαγιαννόπουλος Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας
Χατζηθεοχάρη Μαρία του Αχιλλέα, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων–Κηδεμόνων & Φίλων
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Αρκαδίας
Πολυμενάκος Νικόλαος του Γεωργίου, δημότης, μέλος
Μπάρλα Μαρία του Κωνσταντίνου, δημότης, μέλος
Σιμωνετάτου/Χρυσογένη Ελένη του Ευαγγέλου, δημότης, μέλος

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 184/2019
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here