Πέτρος Τατούλης «Με 8,5 εκατομμύρια ευρώ αναβαθμίζουμε το αστικό περιβάλλον σε Άργος – Μυκήνες και Ναύπλιο» και με 10 εκ….

0

Δ.Τ. Πέτρος Τατούλης «Με 8,5 εκατομμύρια ευρώ αναβαθμίζουμε το αστικό περιβάλλον σε Άργος – Μυκήνες και Ναύπλιο»

«Με 8,5 εκατομμύρια ευρώ που εξασφαλίσαμε στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου αναβαθμίζουμε το αστικό περιβάλλον των Δήμων Άργους – Μυκηνών και Ναυπλιέων» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης κατά την ανακοίνωση, στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης,  της πρώτης πρόσκλησης προς το Δήμο Ναυπλιέων με προϋπολογισμό 2.600.000 ευρώ.

Ο κ. Πέτρος Τατούλης ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός σύγχρονου εργαλείου, του προγράμματος «Δράσεις Αναβάθμισης Αστικού Περιβάλλοντος», το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η παρούσα πρωτοβουλία «Δράσεις Αναβάθμισης Αστικού Περιβάλλοντος» αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και τη Βιώσιμη Διαχείριση του Αστικού Περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των ρύπων, της ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας, καθώς και της Αναζωογόνησης του Αστικού Ιστού και της ενίσχυσης της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Οι προς επίτευξη στόχοι αφορούν τόσο τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων, όσο και τη συνολική αναβάθμιση των αστικών φυσικών και πολιτικών πόρων και  την προώθηση δράσεων βιώσιμης κινητικότητας του «αστικού δίπολου» στις αντίστοιχες περιοχές παρέμβασης της ΟΧΕ-ΒΑΑ.

Ειδικότερα για την περιοχή του Ναυπλίου οι δράσεις θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά στις ήδη υλοποιημένες παρεμβάσεις προηγούμενων ετών, δίνοντας ιδιαίτερα έμφαση στη λειτουργική σύνδεση/ ενοποίηση της παλαιάς και της νέας πόλης του Ναυπλίου.

Με ορίζοντα τις Βιώσιμες Πόλεις του 2020, η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δρομολογεί δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος των Δήμων Άργους – Μυκηνών και Ναυπλιέων.

Αμέσως μετά και μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εξειδίκευσης θα ανακοινωθούν και οι προσκλήσεις για το Δήμο Άργους – Μυκηνών.

Δ.Τ. Πέτρος Τατούλης «Με 10 εκατομμύρια ευρώ σχεδόν δημιουργούμε την Καλαμάτα του μέλλοντος»

Εξασφαλίσαμε σχεδόν 10 εκατομμύρια ευρώ για την Καλαμάτα και προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση με το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης με τίτλο «Καλαμάτα 2020: Βιώσιμη και Έξυπνη Πόλη» τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, ανακοινώνοντας τις τρεις πρώτες προσκλήσεις προς το Δήμο Καλαμάτας, συνολικού προϋπολογισμού 4.355.000 ευρώ.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Πέτρος Τατούλης στο σχεδιασμό της περιφερειακής αρχής, σύμφωνα με τον οποίο η ένταξη του Δήμου Καλαμάτας σε αυτή τη ΒΑΑ του προσφέρει την προοπτική και τη δυνατότητα να συμμετάσχει στις ΒΑΑ των επόμενων προγραμματικών περιόδων, οι οποίες θα είναι ακόμα πιο δυναμικές και θα έχουν πιο αυξημένους προϋπολογισμούς.

3.665.000 € εξασφάλισε ο Πέτρος Τατούλης για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου και της παραλίας της Καλαμάτας του 2020

Οραματιζόμενος την Καλαμάτα του 2020 και του μέλλοντός της ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης εξασφάλισε 3.665.000 ευρώ για την εκπόνηση και υλοποίηση ενός βιώσιμου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης «Πλέγμα αναπλάσεων στο ιστορικό κέντρο και στην παραλιακή ζώνη Καλαμάτας».

Το «Πλέγμα αναπλάσεων στο ιστορικό κέντρο και στην παραλιακή ζώνη Καλαμάτας» αποτελεί ένα σύγχρονο χρηματοδοτικό και αναπτυξιακό εργαλείο ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 3.665.000 € συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός για την Καλαμάτα του 2020 έχει στον πυρήνα του δύο βασικούς άξονες: την αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τα επόμενα χρόνια. Το σχέδιο για την Καλαμάτα του 2020 αναπτύσσεται ταυτόχρονα σε 5 πυλώνες βιώσιμης αστικής ανάπτυξης: τη βελτίωση της λειτουργίας του κυκλοφοριακού δικτύου στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Καλαμάτας, την ανάδειξη των ιστορικών / πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, την αναβάθμιση της ποιότητας του οικιστικού ιστού μέσω παρεμβάσεων ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων, τη βελτίωση της λειτουργικότητας της παραλιακής ζώνης της πόλης – πόλο αναψυχής και σημείο αναφοράς τουριστών και μόνιμων κατοίκων, και τέλος τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε μια βιώσιμη κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά πόλη.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της Καλαμάτας, θα δοθεί έμφαση στον σχεδιασμό βελτιωτικών παρεμβάσεων και τη δημιουργία προϋποθέσεων διαλειτουργικότητας με σκοπό τη μείωση του αντίκτυπου των σχεδιαζόμενων δράσεων στην καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης, όπως νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δημιουργία νέων ζωνών αναψυχής, πρασίνου, περιπάτου, και στάσης των κατοίκων και των τουριστών, διευκόλυνση της προσβασιμότητας, και της ποιότητας των κοινόχρηστων χώρων.

Το Πλέγμα αναπλάσεων στο ιστορικό κέντρο και στην παραλιακή ζώνη Καλαμάτας αποτελεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης με σεβασμό στην ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό της περιβάλλον, και ταυτόχρονα μοχλό ανάπτυξης και προοπτικής στις ανεξάντλητες δυνατότητες της πόλης και των κατοίκων της.

390.000 ευρώ για παρεμβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών  κτιρίων στην Καλαμάτα

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας με τίτλο «Καλαμάτα 2020: Βιώσιμη και Έξυπνη Πόλη» και της Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη περί  Ορισμού του Δήμου Καλαμάτας ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020, η ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου εξέδωσε Πρόσκληση, για την υποβολή προτάσεων από τον Δήμο Καλαμάτας στο ΕΠ  «Πελοπόννησος 2014-2020» με τίτλο:  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ».

Στη συγκεκριμένη δράση, θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις σχετικές με την εξοικονόμηση ενέργειας σε δύο δημοτικά κτίρια και πιο συγκεκριμένα στα κτίρια της Φιλαρμονικής και του Ωδείου.

Τα δύο αυτά δημοτικά κτίρια βρίσκονται στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης της Καλαμάτας και «φιλοξενούν» μεγάλο αριθμό ατόμων (επισκέπτες, εργαζόμενοι, μαθητές) σε καθημερινή βάση, δημιουργώντας αυξημένες ανάγκες χρήσης ποσοτήτων ενέργειας. Αυτό, σε συνδυασμό με την παλαιότητα των κτιρίων, καθιστά αναγκαία την ενεργειακή αναβάθμισή τους.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 390.000,00 €.

300.000 ευρώ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ/ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ/ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Στο ίδιο πλαίσιο η τρίτη πρόσκληση προς το Δήμο Καλαμάτας αφορά τη «Δημιουργία σύγχρονων μέσων προώθησης / προβολής των πολιτιστικών / τουριστικών πόρων της πόλης».

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, θα δημιουργηθούν δύο σημεία πληροφόρησης για θέματα τουρισμού, πολιτισμού και διατροφής (εστιάζοντας στα τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα), για λειτουργική αξιοποίηση τόσο από τους επισκέπτες, όσο και από τους κατοίκους της πόλης. Στόχος της δράσης είναι η πληροφόρηση μέσω πρωτοποριακών διαδραστικών συστημάτων, όπου μέσω της χρήσης των πλέον εξελιγμένων τεχνολογιών, παρέχονται σύγχρονοι και καινοτόμοι τρόποι ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και προώθησης του τουριστικού προϊόντος της πόλης.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 300.000,00 €.

Δ.Τ. Με υπογραφή Τατούλη η συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου στο Δήμο Ευρώτα

Τη σύμβαση υλοποίησης του έργου της συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου γεωγραφικής περιοχής Δήμου Ευρώτα στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας υπέγραψε τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here