Πίνακες δικαιούχων και απορριπτέων του οικονομικού βοηθήματος λόγω γάμου του Κληροδοτήματος Π. Γιαννούκου

0

Επισυνάπτεται ο πίνακας:

1) διακαιούχων οικονομικού βοηθήματος και

2) απορριπτέων οικονομικού βοηθήματος,

λόγω γάμου από πιστώσεις του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Γιαννούκου της Κοινότητας Κουτρούφων

Οι ενδιαφερόμενες ή οποιοσδήποτε άλλος μπορεί να υποβάλλει-εφόσον επιθυμεί -ένσταση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως του ανωτέρω πίνακα, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στον Οργανισμό Διαχείρισης και Διοίκησης του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Γιαννούκου Κοινότητας Κουτρούφων.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here