Παπαηλιού:Κατά την παρουσίαση των ετησίων εκθέσεων του «Συνήγορου του Πολίτη»

0

Γιώργος Η. Παπαηλιού

κατά την παρουσίαση των ετησίων εκθέσεων του «Συνήγορου του Πολίτη» και του «Βοηθού Συνήγορου του Πολίτη»  στις «Επιτροπές Θεσμών …» και «Δημόσιας Διοίκησης …»  της Βουλής (28.5.2020), μεταξύ των άλλων, είπε τα εξής :

Ο «Συνήγορος του Πολίτη», ως ανεξάρτητη αρχή, διαχειρίζεται και αποφαίνεται για θέματα-προβλήματα που «φθάνουν» σ΄ αυτόν μετά από αναφορές πολιτών. Τα συναγόμενα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις του, εκκινώντας από επιμέρους ζητήματα, είναι γενικά και ενσωματώνουν συστάσεις και προτάσεις που απευθύνονται στη δημόσια διοίκηση εν ευρεία εννοία. Θα έπρεπε σε μεγαλύτερη έκταση να επιλαμβάνεται και περιστατικών μείζονος σημασίας, που παραβιάζουν τη νομιμότητα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, ανεξαρτήτως καταγγελιών από πολίτες.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν αυτά τα συμπεράσματα βρίσκουν «ευήκοα ώτα» στη διοίκηση, στους δημόσιους οργανισμούς, αλλά και σε ιδιωτικούς φορείς.

Είναι γνωστό ότι οι «μνημονιακές» πολιτικές είχαν αρνητικές, καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα ευρύτερα, αλλά και για τη δημόσια διοίκηση, η οποία, κατά τη διάρκεια ισχύος και εφαρμογής τους, αποψιλώθηκε και αποδιοργανώθηκε, με αποτέλεσμα την υπονόμευση του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους, με τον περιορισμό μέχρις εξάλειψης ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Εκτιμώ ότι και η πανδημία οδηγεί και θα οδηγήσει περαιτέρω σε περιορισμό των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Ενδεικτικά, στους τομείς της εργασίας, της εκπαίδευσης, των προνοιακών επιδομάτων και άλλους.

Η δημόσια διοίκηση και κατ’ αυτή την περίοδο δεν ενισχύθηκε. Υπέστη περαιτέρω αποδιοργάνωση, παρά την επιχείρηση ενίσχυσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι αναγκαία η περαιτέρω θεσμική θωράκιση του «Συνηγόρου του Πολίτη», αλλά και το περαιτέρω άνοιγμά του στην κοινωνία, διότι αυτά θα οδηγήσουν στην προστασία και στη διεύρυνση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων (π.χ. στους τομείς της εργασίας και της εκπαίδευσης, στην εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης κλπ), αλλά και στην τήρηση της νομιμότητας, δεδομένου ότι  το τελευταίο χρονικό διάστημα πληθύνονται  φαινόμενα αυθαιρεσίας, έκνομων συμπεριφορών και διαφθοράς.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here