Παπαηλιού:  Για την «τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και την εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ»…

0

Ο βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

 Γιώργος Η. Παπαηλιού  μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή και στην Ολομέλεια  της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου  για την «τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων … και την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ» (6.10.2020), μεταξύ των άλλων, είπε τα εξής :

Το νομοσχέδιο για την «τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων … και την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ» αποτελεί άλλο ένα δείγμα κακής νομοθέτησης από την επιτελική κυβέρνηση της αριστείας.

Πρόκειται για ένα πολυνομοσχέδιο, χωρίς  κεντρική ιδέα-αρχή, όπως προκύπτει και από το γεγονός, ότι δεν υπάρχει εισηγητική έκθεση επί της αρχής.

Υπάρχουν κενά, όπως στο θέμα της παράτασης των συμβάσεων των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» που είχαν λήξει προ πολλού. Η κυβέρνηση καθυστέρησε, παρότι, από την περίοδο  της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε έτοιμο πλήρες θεσμικό πλαίσιο και έτοιμη η προκήρυξη για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού,  με πρόνοια για αυξημένη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας, ώστε να διασφαλιστεί το προσωπικό που εργάζεται στο πρόγραμμα.

Με το νομοσχέδιο, τροποποιείται η διαδικασία απόδοσης της ιθαγένειας, με τρόπο που αυτή να μετατρέπεται σε προνόμιο για λίγους και να αποκλείονται άνθρωποι ενταγμένοι στην κοινωνικο-οικονομική ζωή της χώρας, αφού δημιουργούνται περαιτέρω εμπόδια στη διαδικασία πολιτογράφησης και αυστηροποιούνται  υπέρμετρα ορισμένες από τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι αλλογενείς για να πολιτογραφηθούν.

Με την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ, καταργήθηκε  το «Μητρώο Επιτελικών Στελεχών».

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν κομματικά στελέχη σε επιτελικές θέσεις-σε διοικήσεις του δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο της  ολοκλήρωσης της κομματικοποίησης του κράτους και της επαναφοράς των χειρότερων πρακτικών και πελατειακών λογικών του παρελθόντος, οι απευθείας αναθέσεις, όπως επίσης και οι απευθείας τοποθετήσεις προϊσταμένων, χωρίς διαδικασία κρίσεων, «δίνουν και παίρνουν».

Δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι το κράτος από την ανάληψη της  διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ λειτουργεί υπό καθεστώς μόνιμης παρέκκλισης από τις αρχές της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης.

Ακόμη και οι αλλαγές που προβλέπονται, με το νομοσχέδιο, στη διαδικασία επιλογής διοικήσεων στο  δημόσιο τομέα, με την εισαγωγή (δήθεν) αξιοκρατικών ρυθμίσεων, θα εφαρμοστούν, αν και όποτε εφαρμοστούν, αφού λήξει η θητεία των διορισμένων από την κυβέρνηση της ΝΔ κομματικών στελεχών !!!

Όσον αφορά στην Αυτοδιοίκηση, συνεχίζεται, συστηματοποιείται και ολοκληρώνεται το θεσμικό πραξικόπημα που ξεκίνησε με την ακύρωση της ψήφου των πολιτών και συνακόλουθα με την ακύρωση του αποτελέσματος των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26 Μάιου του 2019, επειδή αυτό δεν συνέπιπτε με τη βούληση του κυβερνώντος κόμματος της ΝΔ, με το πρόσχημα της κυβερνησιμότητας.

Εδόθη λοιπόν η απόλυτη πλειοψηφία στην παράταξη των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται στις Περιφέρειες και στους Δήμους. Και εκχωρήθηκαν και, με το νομοσχέδιο, εκχωρούνται περαιτέρω,  αποφασιστικές αρμοδιότητες στις Οικονομικές Επιτροπές των Περιφερειών και των Δήμων, εις βάρος των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων.

Είναι προφανές, ότι η πολιτική της ΝΔ οδηγεί σε ακραία υποβάθμιση των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων, οι οποίες έτσι  δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης, αφού υποκαθίστανται από τις Οικονομικές Επιτροπές.

Επιπλέον οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση των δράσεων των ΟΤΑ είτε με την εκχώρηση στους αναπτυξιακούς οργανισμούς του συνόλου των προγραμμάτων των περιφερειών και των δήμων είτε με την ανάθεση σε συμβασιούχους-μετακλητούς αποφασιστικών αρμοδιοτήτων που κατά το Σύνταγμα ανήκουν σε μόνιμα στελέχη της Αυτοδιοίκησης.

Έτσι παραβιάζονται το κανονιστικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης, ο ευρωπαϊκός χάρτης της τοπικής αυτονομίας αλλά και το Σύνταγμα.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here