Παπαηλιού: Μικροπιστώσεις, μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και οικονομική κρίση & Για το Ελεγκτικό Συνέδριο…

0

Οι  μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις  και οι επαγγελματίες, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, αλλά και νέοι που θέλουν να δραστηριοποιηθούν μέσω νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων ασφυκτιούν από την έλλειψη ρευστότητας. Έτσι καθίσταται απολύτως αναγκαία αλλά και επείγουσα η χρηματοδότησή τους, ώστε να  μπορέσουν να επιβιώσουν και να ανατάξουν την επιχειρηματική και επαγγελματική δραστηριότητά τους αλλά και να την ξεκινήσουν, μετά την οικονομική κρίση που προκλήθηκε, τόσο από την πανδημία και τη διακοπή του επιχειρείν όσο και από τις πολιτικές της κυβέρνησης της ΝΔ, ιδίως από την άρνησή της να λάβει εμπροσθοβαρή μέτρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, προκειμένου να αποτρέψει την κατάρρευση της οικονομίας.

Δυστυχώς οι Τράπεζες περί άλλα τυρβάζουν. Παρά τις επανειλημμένες ανακεφαλαιοποιήσεις τους με χρήματα των ελλήνων φορολογουμένων, δεν ανταποκρίνονται στην αποστολή τους, στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας-της επιχειρηματικότητας. Βασικό μέλημά τους είναι η μείωση των επισφαλειών τους, η αύξηση των κερδών τους και η δανειοδότηση ή η ρύθμιση δανείων  μόνο για όσους  κρίνονται βιώσιμοι, με κριτήρια βιωσιμότητας που αντιστοιχούν σε περιόδους ομαλότητας και όχι σε καιρούς κρίσης, κατά τους οποίους υπάρχει ανάγκη να καλυφθούν οι ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας εν συνόλω. Και τα κριτήρια βιωσιμότητας   αντιστοιχούν σε περιόδους ομαλότητας και όχι σε καιρούς κρίσης, κατά τους οποίους υπάρχει ανάγκη να καλυφθούν-να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της οικονομίας. Οι υπόλοιποι (οι μη δανειοδοτούμενοι) τίθενται στο περιθώριο της οικονομικής δραστηριότητας.

Η κυβέρνηση της ΝΔ αρκείται σε συστάσεις και κούφια λόγια. Ομιλεί για έλλειψη προθυμίας και ταχύτητας των τραπεζών και για εκ μέρους τους διερεύνηση καταγγελιών δανειοληπτών που προσκρούουν στην άρνηση των τραπεζών να τους χρηματοδοτήσουν ή να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, αλλά «από τηγανίτα τίποτα». Η πολιτική της ΝΔ, εκμεταλλευόμενη την υγειονομική κρίση και τις εξ αυτής δυσμενείς οικονομικές συνέπειες, συνεχίζεται και εντείνεται. Αποσκοπεί στη συγκέντρωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένους-«ημέτερους» ολίγους και ισχυρούς.

Αυτό το δυσμενές περιβάλλον που λειτουργεί απαγορευτικά για τη μικρο-μεσαία επιχειρηματικότητα, έρχεται να αμβλύνει το νομοσχέδιο.

Οι μικροχρηματοδοτήσεις αποτελούν   σημαντικό εργαλείο στο πλαίσιο  του συστήματος  χρηματοδότησης της οικονομίας, των επιχειρήσεων, καλύπτοντας τα κενά, τις αστοχίες  και τις αποτυχίες του τραπεζικού συστήματος να χρηματοδοτήσει τη μικρο-μεσαία επιχειρηματικότητα.

Εν προκειμένω, οι μικροπιστώσεις συνίστανται στη χρηματοδοτήση με τη μορφή δανεισμού μέχρι του ποσού των  25.000 ευρώ (για επενδυτικούς σκοπούς ή για κεφάλαιο κίνησης) ή προϊόντων χρηματοδοτικής μίσθωσης επίσης μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ (για την απόκτηση εξοπλισμού)  εργαζομένων, επαγγελματιών, επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων που δεν έχουν και πάντως  δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Η χορήγηση του δανείου γίνεται με κριτήρια διαφορετικά από αυτά των τραπεζών. Δεν επιτρέπονται εμπράγματες εξασφαλίσεις, ενώ είναι απαραίτητη η υποστήριξη των δανειζόμενων  με συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Το  νομοσχέδιο είχε ετοιμαστεί εξ ολοκλήρου από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να ψηφιστεί, λόγω των εκλογών που μεσολάβησαν.   Εντάσσονταν σε ένα παράλληλο-εναλλακτικό-συμπληρωματικό πλέγμα χρηματοδότησης της οικονομίας.

Eισάγεται δε προς ψήφιση καθυστερημένα, ένα χρόνο μετά τις εκλογές και με αλλαγές που καθιστούν το σύστημα των μικροχρηματοδοτήσεων δυσκίνητο, γραφειοκρατικό  και αδιαφανές.

Η νομική μορφή των ιδρυμάτων μικροπιστώσεων περιορίζεται σε αυτές της  κεφαλαιουχικής ή αστικής εταιρείας ειδικού σκοπού. Έτσι εξαιρούνται  οι  φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα Επιμελητήρια. Δεδομένου του αναπτυξιακού ρόλου των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και του ρόλου και  της τεχνογνωσίας των επιμελητηρίων, ως φορέων ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα σε αυτούς τους φορείς να μετέχουν σε ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων, ώστε  να συμπράξουν στη λειτουργία του νέου θεσμού  και έτσι να ενισχυθεί η δημιουργία  ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων  προσανατολισμένων στον περιφερειακό σχεδιασμό και στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.

Είναι σημαντικό, ότι η κυβέρνηση «ανέκρουσε πρύμναν» για τους φορείς της  κοινωνικής οικονομίας και τους εντάσσει στους δικαιούχους, οι οποίοι  υπό συγκεκριμένες συνθήκες, μπορούν να συνεισφέρουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και, γενικά, στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής

Η εποπτική αρμοδιότητα των ιδρυμάτων μικροπιστώσεων  ανατίθεται εξ ολοκλήρου στην ΤτΕ παρά τις σοβαρές ενστάσεις που διατυπώνονται. Η εποπτεία της ΤτΕ δεν είναι οριοθετημένη ούτε από πλευράς περιεχομένου ούτε χρονικά με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνος υπερβολικής γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων.

Ο θεσμός των μικροπιστώσεων λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά προς το τραπεζικό σύστημα. Όμως αυτό χρειάζεται, αρκεί να επιτελεί την αποστολή του που είναι η αιμοδότηση της οικονομίας, πράγμα που δεν γίνεται σήμερα.

Η κακή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας οφείλεται (και) στην αδράνεια της κυβέρνησης της ΝΔ. Η  ύφεση, το κλείσιμο επιχειρήσεων, η εκτίναξη της ανεργίας και η περαιτέρω φτωχοποίηση των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων θα είναι τα χαρακτηριστικά της. Το νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις εκπέμπει, με μεγάλη καθυστέρηση, ένα μήνυμα σύνδεσης με την κοινωνία.

(Από την ομιλία του  βουλευτή Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Παπαηλιού, στην Ολομέλεια  της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών για τις «μικροχρηματοδοτήσεις»)

Ο βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παπαηλιού, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το Ελεγκτικό Συνέδριο (25.6.2020), αναφέρθηκε και στη δυσώδη ατμόσφαιρα των ημερών που έχει διαμορφωθεί με ευθύνη της ΝΔ :

Γιώργος Παπαηλιού :

H ιδιοκτησιακή λογική που έχει η ΝΔ για το κράτος εκτείνεται και στην συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη δικαστική λειτουργία

H ΝΔ επιχειρεί να συγκαλύψει το σκάνδαλο «Νοβάρτις», μετατρέποντάς το σε υπόθεση Παπαγγελόπουλου-σκευωρίας ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις αποκαλύψεις που αποτυπώνονται σε έγγραφα, τα οποία κατατέθηκαν στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής, σε υπόθεση παρακράτους ΣΥΡΙΖΑ !!!

Η ΝΔ δημιουργεί μία νοσηρή ατμόσφαιρα, χωρίς να ενδιαφέρεται για την αλήθεια, παρά μόνον για τη συγκάλυψη του σκανδάλου της «Νοβάρτις»

Η δήλωση-απειλή του αντιπροέδρου της ΝΔ και Υπουργού Ανάπτυξης, του οποίου μάλιστα πράξεις σε σχέση με το σκάνδαλο «Νοβάρτις» διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη, εις βάρος της Εισαγγελέως Διαφθοράς ότι «πρέπει να μπει φυλακή» συνιστά κατάφωρη παραβίαση της ενωσιακής, της ελληνικής νομοθεσίας και της νομολογίας Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ταυτόχρονα προσβάλλει τη Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία

Η στάση της ΝΔ στη σκανδαλώδη υπόθεση «Νοβάρτις» – διότι περί σκανδάλου πρόκειται – δείχνει έλλειψη σεβασμού προς το κράτος δικαίου και προς την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και ταυτόχρονα αποδεικνύει ότι η ιδιοκτησιακή λογική που έχει η ΝΔ για το κράτος εκτείνεται και στην συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη δικαστική λειτουργία.

Είναι προφανές, ότι η ΝΔ επιχειρεί να συγκαλύψει το σκάνδαλο «Νοβάρτις», μετατρέποντάς το σε υπόθεση Παπαγγελόπουλου-σκευωρίας ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις αποκαλύψεις που αποτυπώνονται σε έγγραφα, τα οποία κατατέθηκαν στην Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής, σε υπόθεση παρακράτους ΣΥΡΙΖΑ !!! Επειδή η μέχρι τώρα επιχείρηση της ΝΔ να συγκαλύψει το σκάνδαλο «Νοβάρτις» πέφτει στο κενό, επιχειρείται εκ μέρους της «να θολώσει τα νερά». Πρόκειται για κινήσεις αντιπερισπασμού, αφού τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά για την κυβέρνηση σε κανένα τομέα.

Η ΝΔ, «δεν δίνει δεκάρα» για το κύρος της Δικαιοσύνης, την αξιοπρέπεια των δικαστικών λειτουργών και το σεβασμό του οποίου η Δικαιοσύνη πρέπει να απολαμβάνει από όλους, παραβιάζει κανόνες, συκοφαντεί και εμπλέκει δικαστικούς λειτουργούς (μόλις γίνει η παραμικρή δικαστική ενέργεια για οποιοδήποτε στέλεχος της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, κατατίθεται μήνυση κατά του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού). Εν ολίγοις δημιουργεί μία νοσηρή ατμόσφαιρα, χωρίς να ενδιαφέρεται για την αλήθεια, παρά μόνον για τη συγκάλυψη του σκανδάλου της «Νοβάρτις» και εν τέλει για την αποκόμιση πολιτικού οφέλους.

Αυτή η νοσηρή ατμόσφαιρα τροφοδοτείται και επιτείνεται από τη δήλωση-απειλή του αντιπροέδρου της ΝΔ και Υπουργού Ανάπτυξης, του οποίου μάλιστα πράξεις σε σχέση με το σκάνδαλο «Νοβάρτις» διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη, εις βάρος της Εισαγγελέως Διαφθοράς ότι «πρέπει να μπει φυλακή» !!! Αυτή η δήλωση-απειλή, όπως και άλλες του ιδίου και άλλων στελεχών της ΝΔ κατά δικαστικών λειτουργών, συνιστά κατάφωρη παραβίαση της ενωσιακής, της ελληνικής νομοθεσίας και της νομολογίας Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ταυτόχρονα προσβάλλει τη Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here