Παπαηλιού : Οι τεχνoκράτες δεν είναι «αντικειμενικό μέγεθος»-«ουδέτεροι»

0

 Γιώργος Η. Παπαηλιού :  Οι τεχνoκράτες δεν είναι «αντικειμενικό μέγεθος»-«ουδέτεροι»

Η  επιλογή της Παγκόσμιας Τράπεζας, παραπέμπει και στα συμπεράσματα των μελετών που της ανατίθεται, τα οποία εκ των πραγμάτων θα διαπνέονται από τις νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις τους και συνακόλουθα θα είναι συγκεκριμένης πολιτικής κατεύθυνσης.

Στην Παγκόσμια Τράπεζα ανατίθεται η αξιολόγηση ενός έργου που έχει υλοποιηθεί από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Αυτό σημαίνει, ότι οι αναλαβόντες ένα έργο αξιολογούνται από άλλους «εργολάβους» και όχι από τον αποδέκτη του έργου !!!

Η συγκεκριμένη ανάθεση γίνεται απευθείας και άνευ διαγωνισμού

Η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην ασφάλιση του αγροτικού κεφαλαίου (έναντι φυσικών κινδύνων) είναι  πολιτική της ΝΔ

Η ελαιοπαραγωγή, η αμπελουργία, η κτηνοτροφία αποτελούν εμβληματικούς κλάδους, που οι δραστηριοποιούμενοι σ΄ αυτούς αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης

Η έλλειψη ρευστότητας για κεφάλαιο κίνησης και για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων αποτελεί αιτία ασφυξίας στον αγροτικό τομέα

Ο βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Γιώργος Η. Παπαηλιού, μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Ολομέλειας της Βουλής, ως εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στις κυρώσεις δύο διεθνών συμβάσεων  «του μνημονίου κατανόησης στον τομέα της γεωργίας μεταξύ Ελλάδας και Κουβέϊτ» και «της σύμβασης παροχής … συμβουλευτικών υπηρεσιών μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας»  είπε, μεταξύ των άλλων τα εξής :

Ο σχεδιασμός της αγροτικής πολιτικής είναι υπόθεση της ελληνικής πολιτείας. Η συνδρομή τεχνοκρατών για την τεχνική υποστήριξη αυτής της πολιτικής είναι ευπρόσδεκτη και αναγκαία.

Ωστόσο οι τεχνoκράτες δεν είναι «αντικειμενικό μέγεθος»-«ουδέτεροι», όπως αρέσκονται οι ίδιοι να αυτοπροσδιορίζονται. Η  επιλογή επομένως συγκεκριμένων τεχνοκρατών, όπως εν προκειμένω αυτών της Παγκόσμιας Τράπεζας, παραπέμπει και στα συμπεράσματα των μελετών που τους ανατίθενται, τα οποία εκ των πραγμάτων θα διαπνέονται από τις νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις τους και συνακόλουθα θα είναι συγκεκριμένης πολιτικής κατεύθυνσης. Μάλιστα παρά το γεγονός, ότι αυτά δεν συνάδουν με τις πολιτικές που ασκούνται ή που πρέπει να ασκούνται και στην ΕΕ και στην Ελλάδα, ιδίως  στον αγροτικό τομέα. Το αποδεικνύει η ΚΑΠ, η οποία ενσωματώνει ένα σύνολο κρατικών παρεμβάσεων-αποφάσεων.

Τα συμπεράσματα-συστάσεις μπορεί να μην είναι υποχρεωτικά για τις αρχές της ελληνικής πολιτείας, όμως το γεγονός ότι θα έχουν τη σφραγίδα της Παγκόσμιας Τράπεζας, τους προσδίδει  μία επίφαση αντικειμενικότητας. Όχι αντικειμενικότητα. Ίσως αυτό επιδιώκει η κυβέρνηση της ΝΔ, ώστε να προωθήσει συγκεκριμένες πολιτικές, να συνεχίσει και εκτός «μνημονίων» τις «μνημονιακές» πολιτικές του  ΔΝΤ, μέσω της Παγκόσμιας Τράπεζας, του ΟΟΣΑ και άλλων «συναγωνιστών».

Η σύμβαση έχει υπογραφεί στις 22.7.2020 και  εισάγεται προς κύρωση πέντε μήνες μετά.  Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύμβασης, διάρκειας  2 ετών, ο χρόνος ήδη έχει ξεκινήσει, αφού η σύμβαση τίθεται σε ισχύ «από την ημερομηνία υπογραφής» και όχι από την κύρωσή της,  που σημαίνει απώλεια πέντε μηνών για το ελληνικό ΥΠΑΑΤ. Θα έπρεπε ήδη να έχουν παραδοθεί η έκθεση σχετικά με τη διαγνωστική ανάλυση του αγροτικού τομέα, ακόμα δύο εκθέσεις όπως αναφέρεται στο χρονοδιάγραμμα και ήδη να  έχει πληρωθεί  η πρώτη δόση των 95.000 ευρώ. Και όλα αυτά πριν εισαχθεί προς κύρωση στη Βουλή.

Oι χρόνοι και οι προθεσμίες δεν είναι «τεχνικό θέμα», όπως  ανέφερε ο αρμόδιος Υπουργός, διότι από αυτούς/αυτές εξαρτώνται δεσμεύσεις, υποχρεώσεις, άσκηση δικαιωμάτων κλπ. Δηλαδή, από αυτούς εξαρτώνται ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η ανάθεση του πλαισίου μελέτης (της κριτικής και αξιολόγησης του προσχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού και της διενέργειας swot ανάλυσης) και των επί μέρους μελετών,  όπως περιγράφονται στην υπό συζήτηση σύμβαση, αφορά το προσχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού, την κατάρτιση του οποίου είχε αναλάβει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δηλαδή, εν προκειμένω αξιολογείται ένα έργο που έχει υλοποιηθεί από ένα Πανεπιστήμιο. Αυτό σημαίνει, ότι οι αναλαβόντες ένα έργο αξιολογούνται από άλλους «εργολάβους» και όχι από τον αποδέκτη του έργου !!! Αυτό δεν  συνηθίζεται, διότι έτσι οι αξιολογήσεις δεν θα έχουν τέλος.

Η συγκεκριμένη ανάθεση γίνεται απευθείας και άνευ διαγωνισμού, χωρίς να δίδεται η δυνατότητα σε άλλους ενδιαφερόμενους, ενδεικτικά  σε Ελληνικά Πανεπιστήμια και άλλους φορείς να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό που έπρεπε να είχε προκηρυχθεί. Στην Ελλάδα υπάρχουν Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, το ΕΘΙΑΓΕ που έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν έρευνες και μελέτες για την πρωτογενή παραγωγή.

Επιπλέον, η απευθείας ανάθεση δίδεται στην Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία δεν έχει εμπειρία για χώρες όπως η δική μας, αφού ασχολείται με αναπτυσσόμενες χώρες.

Εκτός από την αξιολόγηση του προσχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού και τη διενέργεια swot ανάλυσης, με τη σύμβαση, η Παγκόσμια Τράπεζα αναλαμβάνει να καταθέσει ένα επενδυτικό σχέδιο για την Έξυπνη Γεωργία, όχι όμως το απαιτούμενο για την ΚΓΠ στρατηγικό σχέδιο. Αλήθεια, αυτό ποιος θα το συντάξει ;

Το (προ) σχέδιο Στρατηγικής για τη Γεωργία, που έχει εκπονηθεί από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, η Παγκόσμια Τράπεζα θα το αξιολογήσει και θα καταρτίσει επιμέρους μελέτες, συνυπολογίζοντας τι γίνεται σε άλλες χώρες. Ποια η σχέση της δομής της γεωργίας αλλά και το είδος και η ποσότητα της αγροτικής και κτηνοτροφικής  παραγωγής της χώρας μας σε σχέση με άλλων χωρών. Πάντως, ας μη λησμονείται, ότι (και) στο πλαίσιο της ΕΕ συγκρούονται συμφέροντα μεταξύ κρατών, διότι άλλα τα συμφέροντα των χωρών-μελών του Βορρά και άλλα του Νότου. Αυτή η αντιπαράθεση είναι παραδοσιακή και ανάγεται χρόνια πριν, σχεδόν από την ίδρυση της ΕΟΚ.

Η πολιτική αντιμετώπιση της ελληνικής γεωργικής παραγωγής αποτυπώνεται στην συνιστώσα 1 της σύμβασης. Ήδη στην πρώτη δραστηριότητα  αναφέρεται η ανταγωνιστικότητα και πουθενά σε καμία από τις τέσσερις δραστηριότητες δεν αναφέρεται η ποιότητα ή η διαφοροποίηση των παραγομένων προϊόντων.
Ως σημεία μελέτης αναφέρονται η αποδοτικότητα των δημοσίων δαπανών και των επιδοτήσεων, η γνώση και η καινοτομία,  υγειονομικές προσεγγίσεις, η κλιματική αλλαγή και οι διακύμανσεις της αγοράς.

Ομως  απουσιάζουν      οι κοινωνικές ιδιαιτερότητες,  η συμβολή στην απασχόληση, στη διατήρηση και εν τέλει επιβίωση της ελληνικής υπαίθρου χώρας (παρά τον βαρύγδουπο τίτλο του νομοσχεδίου για «Μετασχηματισμό της υπαίθρου»), στην ποιοτική διαφοροποίηση και στα πολλά ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα.

Επίσης δεν εντάσσονται στα θέματα της μελέτης,  ζητήματα της έρευνας στα ινστιτούτα, της σύνδεσής τους με την παραγωγή και την εισαγωγή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης στο πεδίο.

Επιπλέον, βάσει της σύμβασης, (η Τράπεζα) θα εξετάσει την εμπλοκή του δημοσίου και ιδιωτών στην αγροτική ασφάλιση. Η ιδεολογική εμμονή και η πολιτική κατεύθυνση αυτού  του κεφαλαίου της σύμβασης είναι εμφανής : Η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην ασφάλιση του αγροτικού κεφαλαίου (έναντι φυσικών κινδύνων), η οποία πρέπει να είναι δημόσια. Αυτή  είναι η πολιτική της ΝΔ, την οποία επιχειρεί «να πλαισιώσει» και «να τεκμηριώσει» με δήθεν τεχνικές συμβουλές της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Όσον αφορά στη βιωσιμότητα του ΕΛΓΑ, είναι γνωστό ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχε ανατεθεί η κατάρτιση αναλογιστικής μελέτης, η οποία ολοκληρώνεται. «Θα πάει και αυτή  στα αζήτητα» ;

Το κόστος του έργου, που με τη σύμβαση αναλαμβάνει η Παγκόσμια Τράπεζα, ανέρχεται στο ποσό των 950.000 ευρώ. Το ποσόν αυτό δεν είναι εύλογο, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη  του κόστους, ύψους 500.000 ευρώ, για το ήδη υλοποιούμενο προσχεδίο Στρατηγικού Σχεδιασμού   και δεν αντιστοιχεί στο χρόνο για τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν.  Αυτό το ποσό, και πολύ μικρότερο,  θα μπορούσε να καταβληθεί σε κάποιον δημόσιο φορέα, προκειμένου να αναλάβει την αξιολόγηση του ήδη υλοποιούμενου προσχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού, την κατάρτιση των μελετών-swot ανάλυσης, οι οποίες θα στηρίζονται σε πραγματικά στοιχεία και στην πλήρη γνώση της ελληνικής πραγματικότητας και των αναγκών της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όλο το κόστος θα το αναλάβει ο Κρατικός Προϋπολογισμός. Από την «έκθεση επιπτώσεων» προκύπτει, ότι η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης σύμβασης έχει ενταχθεί στο μέτρο 20 (τεχνική στήριξη) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης,με χρηματοδότηση  85%  και με 15% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Επιπλέον όλων αυτών ο αποδέκτης, δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο, αναλαμβάνει τις εύλογες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εργασίας.

Το παράρτημα της σύμβασης «για τους τυποποιημένους όρους-προϋποθέσεις» περιλαμβάνει προβλέψεις μόνον για το ένα συμβαλλόμενο μέρος της-τον αποδέκτη-το ΥΠΑΑΤ
όχι την Τράπεζα. Αυτή απαλλάσσεται για όλα και σε σχέση με όλους (τον αποδέκτη και τρίτους). Δεν φέρει ευθύνη για οτιδήποτε).  Πρόκειται για μία λεόντια συμφωνία.

Ο χρόνος που εισάγεται προς κύρωση η συγκεκριμένη σύμβαση είναι κρίσιμος. Συμπίπτει με τη θέσπιση των νέων στρατηγικών κατευθύνσεων-πολιτικών που προτάσσει η Ε.Ε. για την πρωτογενή παραγωγή, την περίοδο 2021-2027, τη σύνδεσή της με την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη βιοποικιλότητα στη γεωργία και  τη διατροφική αλυσίδα («από το αγρόκτημα στο πιάτο»).

Αυτές οι πολιτικές, με τον τρόπο που προτείνονται,  συνεπάγονται πρόσθετες δεσμεύσεις για τον αγροτικό κόσμο, ιδίως τους μικρομεσαίους αγρότες, δηλαδή την πλειοψηφία των Ελλήνων αγροτών.  Θα επιβαρύνουν έτι περαιτέρω το κόστος παραγωγής και θα μειώσουν το αγροτικό εισόδημα.  Και πάντως είναι αμφίβολο, αν ανταποκρίνονται στις νέες κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.

Ταυτόχρονα συμπίπτει με την πανδημία, τα αλλεπάλληλα «κλεισίματα» της οικονομίας, την άδικη και άνιση μεταχείριση των αγροτών έναντι μεγάλου αριθμού άλλων επαγγελματιών, που  έχουν καταφέρει νέα ισχυρά πλήγματα στον αγροτικό κόσμο. Στην αγροτική οικονομία έχουν διοχετευτεί ελάχιστοι πόροι και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν λάβει παρά ελάχιστη στήριξη,  παρότι πληττόμενοι.

Και όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ από ελληνικής πλευράς δεν υφίσταται σχεδιασμός που να θέτει προτεραιότητες και να ιεραρχεί τα προβλήματα.

Η έλλειψη ενδιαφέροντος για τον αγροτικό τομέα μεσο-μακροπρόθεσμα  προκύπτει και από την απουσία οποιουδήποτε αυτόνομου κεφαλαίου-οποιασδήποτε σχετικής αναφοράς στο προσχέδιο της Επιτροπής Πισσαρίδη, που υποτίθεται ότι θα αποτελέσει την πρόταση και τη βάση της χώρας για τη χρηματοδότησή της από το «Ταμείο Ανάκαμψης».

Η ελαιοπαραγωγή, η αμπελουργία, η κτηνοτροφία αποτελούν εμβληματικούς κλάδους, που οι δραστηριοποιούμενοι σ΄ αυτούς αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης.

Και βέβαια, ενώ η έλλειψη ρευστότητας για κεφάλαιο κίνησης και για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων αποτελεί αιτία ασφυξίας,  αφού το τραπεζικό σύστημα αρνείται να χρηματοδοτήσει τέτοιου είδους δραστηριότητες.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here