Παραλαβή εντύπων κατανομής βοσκοτόπων

0

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας ανακοινώνει ότι παρελήφθησαν οι κυρωμένες ονομαστικές καταστάσεις κτηνοτρόφων στους οποίους κατανεμήθηκαν επιλέξιμοι βοσκότοποι για τα έτη 2016 & 2017.

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, προέβη στην έκδοση των εντύπων κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων, τα οποία επέχουν θέση συμφωνητικού μίσθωσης.

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι στους οποίους κατανεμήθηκαν βοσκήσιμες εκτάσεις εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, να προσέλθουν άμεσα στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (στο κτήριο Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στο Άστρος), προκειμένου να λάβουν, ενυπόγραφα, γνώση και να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα κατανομής.

Στη συνέχεια, οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να καταβάλουν το μίσθωμα που αναγράφεται στα έντυπα κατανομής μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 με κατάθεση στο λογαριασμό της Π.Ε. Αρκαδίας IBAN: GR 41 0140 5100 5100 0200 1000 140 της ALPHA BANK, με την ένδειξη «Μίσθωμα χρήσης βοσκής για τo έτος 2016» και «Μίσθωμα χρήσης βοσκής για τo έτος 2017».

Το αποδεικτικό κατάθεσης του μισθώματος πρέπει να προσκομίζεται στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας ή στην ΔΑΟΚ Αρκαδίας προκειμένου να επιβεβαιώνεται η κατάθεση του μισθώματος.

Μη καταβολή της βεβαιωμένης οφειλής των ετών 2016 & 2017, συνεπάγεται ανάκληση με απόφαση της Επιτροπής της κατανομής της βοσκήσιμης γης για το 2018.

Πληροφορίες: Ανθούλα Μαγκλη, τηλ. 2755360138

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here