ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ ΑΕ

0

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ ΑΕ για περισσότερα από 20 χρόνια αποτελεί μια σταθερά αναπτυσσόμενη
εταιρεία που σήμερα σχεδιάζει και αδειοδοτεί δημόσιες υποδομές και ιδιωτικές επενδύσεις
σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα αυξήσει το στελεχιακό της
δυναμικό με την πρόσληψη πέντε (5) νέων Μηχανικών που θα ενταχθούν σε ομάδες έργου
που υλοποιούν: (α) Κτηματογραφήσεις Εθνικού Κτηματολογίου (β) Τον σχεδιασμό και την
αδειοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων μεγάλης κλίμακας.

Μας ενδιαφέρουν Μηχανικοί με ισχυρή επιθυμία για εξέλιξη, ικανοί να ενταχθούν και να
αποδώσουν σε πολύ επιστημονική ομάδα υψηλού επιπέδου.
Τόπος εργασίας:

Γραφεία ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ ΑΕ στην Τρίπολη με ενδεχόμενες μετακινήσεις εκτός
Αρκαδίας για δυο τρεις ημέρες το μήνα.
Χρόνος σύμβασης: Από ένα έως τρία χρόνια με προοπτική επέκτασης ανάλογα με την
εξέλιξη.
Ωράριο: Συνεχές.
Σχέση εργασίας: Εξαρτημένη (μισθωτή)

Απαραίτητα προσόντα:
 Βασικές σπουδές (πτυχίο) πανεπιστημιακού επιπέδου στα τμήματα, Αγρονόμων
Τοπογράφων Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών, ή
Μηχανικών Πολεοδομίας και Χωροταξίας. Θα αξιολογηθούν θετικά τόσο η ύπαρξη
μεταπτυχιακών σπουδών όσο και η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 Ηλικία μικρότερη των τριανταπέντε (35) ετών.
 Μεγάλη ευχέρεια στη χρήση Η/Υ και πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων
τύπου CAD. Θα αξιολογηθούν θετικά οι γνώσεις σε Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών (GIS) και Βάσεις δεδομένων (access κλπ).

Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο
email: domain@horovatis.gr προκειμένου να ενημερωθούν για την ημερομηνία που θα
συμμετάσχουν σε συνέντευξη αξιολόγησης.

Για την ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ ΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here