Προσφυγή ιδιοκτητών  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου κατά της Οικ. Επιτροπής που διαπίστωσε τη «νομιμότητα» των τίτλων της ΤΕΡΝΑ.

0

Ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται στην Παλαιόχουνη και στη χωροθετημένη περιοχή για την κατασκευή του έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», των οποίων επιχειρήθηκε «επί χάρτου» η υφαρπαγή τους από την α.ε. της ΤΕΡΝΑ «Περιβαλλοντική Πελοποννήσου Μ.Α.Ε.» & Συνεργάτες!!, με τη μεθοδολογία των γνωστών πλέον «τίτλων», κατέθεσαν στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 68 του π.δ. 30/1996 τη με αριθμό πρωτ. 37/2018 προσφυγή κατά της με αριθμό 1210/29-5-2018 απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου που «διαπίστωσε» τη νομιμότητα!!!! των τίτλων της ΤΕΡΝΑ σύμφωνη!! με τη διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού.

Παράλληλα και ενώ κάθε μέρα αποκαλύπτονται και νέα «Τερνατουργήματα», η Ποινική Δικαιοσύνη στην οποία ήδη προσέφυγαν και προσφεύγουν οι παθόντες των «τίτλων» αλλά και άλλοι πολίτες κατά εκείνων που διαχρονικά παραβίασαν τις διατάξεις του πιο πάνω διαγωνισμού, έχει το λόγο καταλογισμού των ποινικών ευθυνών, ενώ εκκρεμούν οι αστικές και πειθαρχικές ευθύνες τους.

Τέλος Ευρωπαϊκοί ελεγκτικοί μηχανισμοί λαμβάνουν οσονούπω γνώση των τεκταινόμενων που ΟΛΟΙ οι συμβληθέντες στη ΣΔΙΤ προκλητικά αγνόησαν για τις δικές τους ενέργειες..

                            Τρίπολη 10 Ιουλίου 2018

        Για την ενημέρωσή σας

  Τάκης Γατσόπουλος

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here