Πρόσκληση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ.)

0

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ. θα  συνεδριάσει εκτάκτως “δια  περιφοράς” την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει και της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α’ 55), προκειμένου να ληφθεί απόφαση στο κατωτέρω θέμα:

  • Πίστωση του Κ.Α. 15-6471.003 για εκδηλώσεις εορτασμού της Β΄ Εθνοσυνέλευσης.

(Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη καθώς, εξαιτίας των μέτρων που λαμβάνονται για την  αποφυγή διασποράς του covid-19, δεν ήταν δυνατό εκ των προτέρων να προβλεφθεί η πραγματοποίηση του εορτασμού της Β΄ Εθνοσυνέλευσης)

Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ.

Κωνσταντίνος Π. Καμπύλης

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας ανοίξτε το συνημμένο αρχείο. 

Συνημμένα αρχεία: 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here