17/12: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας σε τακτική & Ειδική συνεδρίαση…

0

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας σε τακτική συνεδρίαση

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 17:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν-3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας σε ειδική τακτική συνεδρίαση

Σας καλούμε στην ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018) και των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-07-2013 τεύχος Α’) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και το θέμα της συνεδρίασης, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here