Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς επίπλων του Έργου “ESTIA II”

0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για προμήθεια και τοποθέτηση επίπλων εσωτερικών χώρων σε μισθωμένο διαμέρισμα στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME

 

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. έχει ανάγκη να προβεί στη προμήθεια και τοποθέτηση επίπλων εσωτερικών χώρων σε μισθωμένο διαμέρισμα στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME. Γι’ αυτό το λόγο, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην κατασκευή και εμπορία επίπλων, να υποβάλει οικονομική προσφορά.

Αναλυτικά, οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

Α’ ΦΑΣΗ – Προμήθεια
1. Χώρος Κουζίνας

• Πάγκος βακελίτη διαστάσεων: 4×385×60cm
• Κουτί νεροχύτη: 100m
• Κουτί γωνιακό διαστάσεων: 80×90cm
• Μπάζα inox
• Ενωτικό πάγκου: 1 τμχ
• Τερματικό πάγκου: 2 τμχ
• Πορτάκια και μετόπες direct διαφορών διαστάσεων: 20 τμχ
• Πλαϊνές επενδύσεις (εάν απαιτείται)
• Κορνίζα και φάσα κρυφού φωτισμού
• Μεντεσέδες: 26 τμχ
• Πόμολα: 20 τμχ

2. Χώρος Υπνοδωματίου

• Ράφια μελαμίνης ντουλάπας διαστάσεων 90×45cm: 3 τμχ

3. Χώρος Μπάνιου

• Έπιπλο μπάνιου
➢ Υλικό: Μελαμίνη
➢ Χρώμα: Λευκό
➢ Πόρτα: 18χιλ
➢ Συρτάρια: 3 τμχ
➢ Μεταλλικά πόδια διαστάσεων 60×65×35cm: 4 τμχ

Β’ ΦΑΣΗ – Εργασίες

  • Μερική αποξήλωση παλιάς κουζίνας
  • Αντικατάσταση πορταδέλας – μεντεσέ στο χώρο του υπνοδωματίου
  • Τοποθέτηση όλων των παραπάνω

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά έως την Τετάρτη 02/12/2020 και ώρα 16:00, ως εξής:

  • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε., στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00 – 16:00 μ.μ.
  • Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε., Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας.
  • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις amanitara@parnonas.gr και dlagou@parnonas-estia.gr στις οποίες επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Ανάθεσης:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι απαιτήσεις, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Ανώτατο ποσό της προσφοράς για το σύνολο των ειδών, ορίζεται το ποσό των 3.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Προσφορές που παραδίδονται στην εταιρεία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και απορρίπτονται αυτοδίκαια.

Πληροφορίες:
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Αγγελική Μανιταρά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: amanitara@parnonas.gr.

Για την Πάρνωνας Α.Ε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Δελτίο Τύπου Προγράμματος ESTIA (Τρίπολη)

shade.gif

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΟΤΑ σχετικά με την ανίχνευση 2 ωφελούμενων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ με COVID-19 στην πόλη της Τρίπολης έχει να αναφέρει τα εξής:

Την Παρασκευή 30-10-20 δεχτήκαμε δυο οικογένειες προσφύγων. Οι δυο οικογένειες (συνολικά 7 άτομα – 4 ενήλικες και 3 παιδιά) ήρθαν με μισθωμένο λεωφορείο από την Αθήνα. Η μια από της δυο οικογένειες ήταν τριμελής και ερχόταν από το Καμπ της Μόριας. Από τα συνοδευτικά χαρτιά της παραπομπής για αυτήν την οικογένεια διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν κάνει test για covid -19 πριν την αποστολή τους σε εμάς όπως γίνεται σε κάθε παραπομπή. Η οικογένεια οδηγήθηκε κατευθείαν στο διαμέρισμα που θα φιλοξενούνταν με το μισθωμένο λεωφορείο που ήρθε στην Τρίπολη χωρίς να έρθει σε επαφή με πολίτες της πόλης. Επειδή δεν είχαμε σαφή ενημέρωση με δική μας πρωτοβουλία καλέσαμε τον ΕΟΔΥ που με ταχύτατες διαδικασίες ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα μας και διενήργησε τα tests.

Από την διενέργεια των tests βρέθηκαν θετικά σε Κορωναϊό τα δυο μέλη της τριμελούς οικογένειας. Τα δυο κρούσματα από την πρώτη στιγμή βρίσκονται σε κατ΄ οίκον περιορισμό. Στην συνέχεια ιχνηλατήθηκαν όλες οι επαφές τους και συνολικά από τα 20 τεστ που διενεργήθηκαν όλα βγήκαν αρνητικά .Ωστόσο προληπτικά μπήκαν σε κατ΄ οίκον περιορισμό και τα υπόλοιπα άτομα που ταξίδεψαν μαζί τους και ήρθαν σε επαφή με τα θετικά κρούσματα. Τα άτομα αυτά βρίσκονται υπό στενή επιτήρηση από το προσωπικό της Εταιρείας μας ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και να περιοριστεί η διασπορά.

Να σημειώσουμε, πως έγιναν τεστ και σε όλους τους εργαζόμενους του Πάρνωνα, τα οποία είναι στο σύνολο τους αρνητικά. Το προσωπικό – που ήρθε σε επαφή μαζί τους – μπήκαν οικειοθελώς σε κατ΄ οίκον περιορισμό, έως ότου κάνουν και τα επαναληπτικά τεστ.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΟΤΑ με αίσθημα ευθύνης και τεχνογνωσία σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ έχει καταρτίσει και υλοποιεί ένα σχέδιο στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά, πως το προσωπικό της Εταιρείας μας που απασχολείται για τις ανάγκες του Έργου ESTIA, αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις. Πάνω σε αυτό το σχέδιο θα συνεχίσει να εργάζεται για την ομαλή πορεία του προγράμματος όπως έχει κάνει μέχρι σήμερα.

.parnonas.gr/

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here