20/5: Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση

0

Σας καλούμε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 και ώρα 13.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, προκειμένου να ληφθεί απόφαση στο κατωτέρω θέμα:

  1. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής και οικονομικής προσφοράς συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης έτους 2020.

(Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθόσον η διαδικασία κατακύρωσης της ως άνω υπηρεσίας σε ανάδοχο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31.05.2020, δεδομένης της έναρξης υποχρέωσης ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου τη 01.06.2020)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here