Πρόσκληση σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικης Επιτροπής

0

Σας καλούμε σε  δημόσια  κατεπείγουσα συνεδρίαση,  που  θα γίνει την  Τρίτη 21-8-2018  και ώρα 13:00,  στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να ληφθεί  απόφαση στο παρακάτω θέμα:

(Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται ως κατεπείγουσα για την επίσπευση της διαδικασίας κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης  λόγω του ότι επί του παρόντος η ναυαγοσωστική κάλυψη γίνεται με ενδιάμεση ανάθεση μέχρι την κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού).

Έγκριση του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμός για την υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here