Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ.

0

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ. θα  συνεδριάσει “δια περιφοράς” την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει και της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α’ 55), προκειμένου να ληφθεί απόφαση στo κατωτέρω θέμα:

1. Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στη δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και ΚΔΑΠ για το σχολικό έτος 2019-2020

Η  συνεδρίαση θα αρχίσει στις 11:00. και  θα  διαρκέσει έως τις 12:00 με  μήνυμα που θα αποστείλετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dikedivk@yahoo.gr κατά την ώρα που έχει ορισθεί ως έναρξη της συνεδρίασης – και όχι πέραν των δεκαπέντε λεπτών αυτής – επιβάλλεται να δηλώσετε τη συμμετοχή σας σε αυτή.

Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ. να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του θέματος και να ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά.

Σε περίπτωση που η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι εφικτή, τότε αυτή θα γίνει τηλεφωνικά στον αριθμό: 2755023821   (Γραφείο της  ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ.)

Παρακαλείσθε να υποβάλετε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις στην ως άνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εγκαίρως, ώστε να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

O Πρόεδρος

Καμπύλης Κωνσταντίνος

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here