Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, την Τετάρτη 17/2

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε στην 2η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 17 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:

 • Της εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
 • Της αριθμ. πρωτ. 77440/13-11-2020, ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ, 427 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων των Περιφερειών»

Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, θα ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των νέων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

α. Διαδικασία ελέγχου :

 • Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ. Γόντικα και Κελλάρη με θέμα «Μέτρα στήριξης των προσφύγων».
 • Επερώτηση της Περιφερειακής Συμβούλου κ. Νικολάκου, σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 – 2020.
 • Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Γιαννακούρα με θέμα «138 ενταγμένα έργα με εξασφαλισμένες πιστώσεις, ύψους περίπου 20 εκ. € από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, στην Αρκαδία, παραμένουν στάσιμα».
 • Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Σταματάκου με θέμα «Ρύπανση του Ευρώτα – Άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντολογικού εγκλήματος».
 • Επερώτηση της Περιφερειακής Συμβούλου κ. Μπούζα σχετικά με τη στήριξη και προβολή του αεροδρομίου Καλαμάτας.
 • Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Πέτράκου με θέμα τη διαχείριση της δωρεάς Λαρσινού
 • Επερώτηση της Περιφερειακής Συμβούλου κ. Λυμπεροπούλου με θέμα την οικολογική καταστροφή στον ποταμό Ασωπό στη Νεμέα Κορινθίας.
 • Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Γόντικα με θέμα: «Μετεγκατάσταση υπηρεσιών της Περιφέρειας στην Τρίπολη».

β. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ

 • Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

 • Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Δ΄ τριμήνου 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

 • Αποδοχή ή μη του εγγράφου με αριθ. Πρωτ. 210792/23-11-2020 του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ.Ε.Π.Ι.Ν. που αφορά στην έγκριση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

       ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

 • Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την την κακοποίηση και τη βία κατά των γυναικών.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Οι Σύμβουλοι κ.κ. Σπυριδάκου, Μπούζα και Λυμπεροπούλου

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 • Έγκριση τροποποίησης και παράτασης της υπ΄ αριθμ. 451/2020 (ΑΔΑ: 6ΥΣΘ7Λ1-2ΔΘ) απόφασης του ΠΕ.ΣΥ περί παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τον καθαρισμό των  Υπηρεσιών  της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας καθώς και των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας για το χρονικό διάστημα από 01/02/2021 έως 28/02/2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: Έργα προστασίας διάβρωσης της ακτογραμμής στην Κόστα» στην κοινότητα Πορτοχελίου, της ΔΕ Κρανιδίου, του Δ Ερμιονίδας ΠΕ Αργολίδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Ιωάννης Μελτέζος & Ανδρέας Τσουκαλάς

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) «Αρδευτικό Δίκτυο Τρινάσου» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Θεόδωρος Βερούτης & Ανδρέας Τσουκαλάς 

 • Έγκριση αλλαγής διατομής του οδοστρώματος της Εθνικής οδού 86 Σπάρτη Μολάοι Μονεμβασιά, από τη ΧΘ 84+100 έως τη ΧΘ 85+000 (συμβολή με την Επ.Ο 37 Μονεμβασιά Νόμια Νεάπολη) καθώς και της διατομής της Επ.Ο 37 Μονεμβασιά Νόμια Νεάπολη από τη ΧΘ 0+000 έως τη ΧΘ 230+070 (αρχή μαρίνας).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του έργου: Κεντρικός συλλεκτήρας όμβριων Ζώνης Καλαμάτας» στη ΔΕ Καλαμάτας του Δ. Καλαμάτας ΠΕ Μεσσηνίας, με φορέα του έργου τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας». 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος & Ανδρέας Τσουκαλάς

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Συζήτηση για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Από τις παρατάξεις της μειοψηφίας η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Αντωνία Μπούζα και από την Περιφερειακή Αρχή ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος

 • Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος για την απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων στην  αυτοδιοίκηση (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Από τις παρατάξεις της μειοψηφίας ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Πετράκος και από την Περιφερειακή Αρχή ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΣΚΑΝΤΖΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here