Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τριών (3) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών

0

Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδοτήματος Παναγιώτη Τσιρόπουλου Κοινότητας Δολιανών καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν τις κλειστές προσφορές τους για την ανάθεση της προμήθειας, συνολικού προϋπολογισμού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής κλειστών προσφορών στο πρωτόκολλο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ορίζεται η Τετάρτη 10 Ιουλίου 2020.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here