Πυρόπληκτα δάνεια: Οι ενέργειες και οι συνεχόμενες παρεμβάσεις των Επιμελητηρίων κέρδισαν μια ακόμα μάχη

0

Η ρύθμιση πυρόπληκτων δανείων  με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δίνει λύση στο πρόβλημα των επιχειρηματικών δανείων με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου που πήραν επαγγελματίες και επιχειρήσεις πολλών νομών της Ελλάδας για να αντιμετωπίσουν ζημιές από φυσικές καταστροφές.

Οι επίπονες προσπάθειες των Επιμελητηρίων πυρόπληκτων νομών (Αρκαδίας, Αχαΐας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας) και ο σκληρός αγώνας του απελθόντος Προέδρου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Ιωάννη Μπουντρούκα για την εξεύρεση λύσεων στο θέμα των πυρόπληκτων δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, οδήγησαν πρόσφατα σε μία σημαντική επιτυχία.

Μεταξύ των πρωτοβουλιών που είχαν αναπτύξει, τα εν λόγω Επιμελητήρια από κοινού, με την πολύτιμη υποστήριξη του τεχνικού – νομικού συμβούλου του Επιμελητηρίου Ηλείας, κ. Νικολάου Μπάστα, ήταν και η σύνταξη και υποβολή νομοθετικής πρότασης για τα συγκεκριμένα δάνεια, η οποία να μπορεί να εναρμονιστεί με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αλλά και με τις δεσμεύσεις της χώρας από τα μνημόνια.

Από τις  αρχές Δεκεμβρίου 2018 σε συνέχεια μιας διαρκούς επικοινωνίας μεταξύ των Επιμελητηρίων, υποβλήθηκε πρόταση τροπολογίας με αιτιολογική έκθεση στους βουλευτές των πυρόπληκτων νομών, με σκοπό την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ δανειοληπτών (κόκκινων και ενήμερων) πυρόπληκτων δανείων και των τραπεζών για την ρύθμιση των δανείων αυτών.

Πρωταρχικός στόχος ήταν να μην συνιστά η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου τροχοπέδη σε αιτήματα ρύθμισης τέτοιων δανείων από τις Τράπεζες, όπως είχε διαφανεί μέχρι σήμερα, ακόμα και στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Το ακριβές περιεχόμενο της προταθείσης τροπολογίας ήταν: «Οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν χορηγήσει δάνεια οποιουδήποτε είδους, κατ’ εφαρμογή της με αριθμ. 36579/Β.1666/27.8.2007 απόφασης του τότε Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 38600/Β.1750/5.9.2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνδυασμό με την με αριθμ. 2/54310/0025/2007 υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ακολουθούν τις απαιτήσεις υπέρ των οποίων χορηγήθηκαν, όπως οι απαιτήσεις αυτές ρυθμίζονται με συμφωνία μεταξύ του πιστωτικού ιδρύματος και του δανειολήπτη. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αυξάνεται το ύψος της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου.»

Με  ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε ότι, δυνάμει της με αριθμ. 2/94253/0025/21.12.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Γεωργίου Χουλιαράκη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’5960/31.12.2018, η παραπάνω  πρόταση των Επιμελητηρίων έγινε πράξη, δίνοντας ευθέως τη δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα και τους δανειολήπτες να ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, και τα πυρόπληκτα (κόκκινα και ενήμερα) δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς οι τράπεζες να προβάλουν ως εμπόδιο την ύπαρξη της συγκεκριμένης εγγύησης και την ανάγκη λήψης εγκρίσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Η Κυβέρνηση με την συγκεκριμένη υπουργική απόφαση έκανε το αναγκαίο βήμα και υπέδειξε προς τις τράπεζες ότι, δεν μπορούν πλέον να αρνούνται πεισματικά την ρύθμιση των συγκεκριμένων δανείων.

Είναι καιρός πια να πειστούν οι τράπεζες ότι είναι προς το συμφέρον τους, όπως και προς το συμφέρον της εθνικής οικονομίας, η ρύθμιση των δανείων αυτών, ακόμα και με γενναία κουρέματα, παρατάσεις, μείωση επιτοκίων κλπ. Σε κάθε περίπτωση, η υπουργική απόφαση τους λύνει τα χέρια και διαφυλάσσει τα συμφέροντά τους από τις ληφθείσες εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου.

Ευθύνη της Κυβέρνησης παραμένει η άσκηση περαιτέρω πίεσης προς τα τραπεζικά ιδρύματα, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, να διευκολύνουν τον κάθε δανειολήπτη που προσέρχεται με διάθεση ρύθμισης των δανείων του και να σταματήσουν να απειλούν και εκβιάζουν πως αφού έχουν την εγγύηση του δημοσίου θα προστρέξουν σε αυτήν. Περαιτέρω, θα πρέπει επιτέλους να ληφθούν και ειδικότερες μέριμνες αναφορικά με τους συνοφειλέτες – εγγυητές των δανείων αυτών, οι οποίοι βρέθηκαν μπλεγμένοι με τα συγκεκριμένα δάνεια, αντίθετα στις τότε αποφάσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την έγκριση παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου.

Ευθύνη όμως και των δανειοληπτών πλέον είναι να επισπεύσουν και αυτοί τις διαδικασίες τακτοποίησης των δανείων τους και να επιδιώξουν να βελτιώσουν την τραπεζική τους εικόνα. Ο πιστωτικός τομέας είναι απαραίτητο να εξυγιανθεί από τα κόκκινα δάνεια για να μπορέσει να επιτελέσει τον πρωταρχικό του ρόλο που είναι η χορήγηση νέων χορηγήσεων για να πάρει μπρος η οικονομία.

Παρακολουθούμε την εξέλιξη του ζητήματος των δανείων συνεργαζόμενοι πάντοτε στενά με τα Επιμελητήρια και των άλλων πυρόπληκτων νομών Αχαΐας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας και θα παρεμβαίνουμε για κάθε εφικτή διευθέτηση.

Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr (Σημαντικά νέα) μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here