Τέλος του καπνίσματος με απόφαση δημάρχου σε όλες τις κτιριακές δομές του Δήμου Β. Κυνουρίας,

0
dimarxio nea

Image result for απαγορεύεται το κάπνισμα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Την κατάρτιση σχεδίου αποτροπής καπνίσματος σε όλες τις κτιριακές δομές του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σχετικά στην ΚΥΑ Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727/1 5-11-2019 (ΦΕΚ 4177, τεύχος Β ́).

Συγκεκριμένα :
α. Απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού καθώς και το
άτμισμα σε κάθε κτιριακή δομή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, συγκεκριμένα σε κάθε
χώρο εργασίας και αναμονής. Σκοπός της απαγόρευσης είναι η προστασία και
προαγωγή της δημόσιας υγείας μέσω της αποτροπής των δυσμενών επιδράσεων του
καπνίσματος.

β. Ως υπεύθυνοι διαχείρισης/εφαρμογής του σχεδίου αποτροπής καπνίσματος ορίζονται
οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, καθώς και οι
Προϊστάμενοι των Αυτοτελών Τμημάτων. Σε κάθε Κοινότητα του Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας, ως υπεύθυνος διαχείρισης/εφαρμογής του σχεδίου αποτροπής
καπνίσματος ορίζεται ο κάθε Πρόεδρος.

Όλοι οι ανωτέρω υπεύθυνοι οφείλουν άμεσα να προβούν στα ακόλουθα:
β.1. Κάθε οριζόμενος οφείλει να ενημερώσει ενυπόγραφα τους υπαλλήλους
για τη εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας

β.2. Κάθε οριζόμενος να μεριμνήσει για την ανάρτηση σήμανσης περί της απαγόρευσης
του καπνίσματος ανά γραφείο και στους διαδρόμους των Υπηρεσιών, καθώς και να
αντικαθιστά αυτά σε περίπτωση καταστροφής τους.

β.3. Κάθε οριζόμενος αναρτήσει σήμανση εξωτερικά της Υπηρεσίας με στόχο την
ενημέρωση των πολιτών που προσέρχονται στην Υπηρεσία πριν την είσοδό τους.

β.4. Κάθε οριζόμενος να φροντίσει για την απομάκρυνση των σταχτοδοχείων.

β.5. Κάθε οριζόμενος να φροντίσει για την ανάρτηση σε εμφανές σημείο και ευδιάκριτα
το τηλέφωνο αριθμού κλήσης καταγγελιών (1142).

β.6. Κάθε οριζόμενος θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα σε διαμαρτυρία για την
πραγματοποίηση παράβασης με συστάσεις και κλήση/συνεργασία των αρμοδίων
Οργάνων Ελέγχου.

γ. Η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους
εργασίας και αναμονής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα για τον παραβάτη υπάλληλο
(καπνιστή) και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική
ευθύνη των δημοτικών υπαλλήλων.

Εκτός των πειθαρχικών κυρώσεων, στον παραβάτη υπάλληλο (καπνιστή) επιβάλλεται επιπλέον και πρόστιμο εκατό ευρώ (100,00 €). Σε κάθε περίπτωση επανάληψης της παρούσας παράβασης-υποτροπής διπλασιάζεται το αμέσως προηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο.

δ. Σε κάθε προϊστάμενο ή υπεύθυνο διαχείρισης/εφαρμογής του σχεδίου αποτροπής
καπνίσματος, εκτός των πειθαρχικών κυρώσεων επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο
πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) για τις παρακάτω παραβάσεις :

– Έλλειψη ανάρτησης σήμανσης και λήψης λοιπών μέτρων αποτροπής (απομάκρυνση
σταχτοδοχείων)

-Μη ανταπόκριση σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης

-Παράλειψη κλήσης των αρμοδίων οργάνων ελέγχου

-Έλλειψη συνεργασίας με τα όργανα ελέγχου [Οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου
ορίζονται στα άρθρα 1,2,3 της ΚΥΑ Δ2Β/ Γ.Π.οικ.80727/15-11-2019 (ΦΕΚ
4177/15.11.2019, τεύχος Β ́)]

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here