Τα νέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου

0
Παραδόθηκε στην Περιφέρεια η έκθεση από τον διαχειριστικό έλεγχο στην «Πελοπόννησος» Α.Ε.

Posted: 19 Aug 2020 09:07 AM PDT

Παραδόθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και την «Πελοπόννησος» Α.Ε. από την εταιρεία “tgs Ελλάς” η έκθεση από τον διαχειριστικό έλεγχο των προγραμματικών συμβάσεων του φορέα υλοποίησης «Πελοπόννησος» Α.Ε.

Τα ευρήματα που αναφέρονται στην εν λόγω έκθεση, τα οποία κρίνονται ως εξόχως σοβαρά, θα τεθούν υπ’ όψη του Δ.Σ. της εταιρείας, προκειμένου να ληφθούν οι  κατά το νόμο προβλεπόμενες αποφάσεις.

Ηδη, δόθηκε εντολή για την κοινοποίηση του υποβληθέντος φακέλου στους επικεφαλής των συνδυασμών του Περιφερειακού Συμβουλίου και στα μέλη του Δ.Σ. της «Πελοπόννησος» Α.Ε.

 

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε την περίληψη της έκθεσης:

Απόσπασμα Έκθεσης Ειδικού Ελέγχου

Εγγραφο αίτημα του περιφερειάρχη Π. Νίκα προς τη ΡΑΕ για επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου στη νότια Πελοπόννησο

Posted: 19 Aug 2020 09:06 AM PDT

«Στον σχεδιασμό επέκτασης του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου να συμπεριληφθεί και η νότια Πελοπόννησος (Σπάρτη, Καλαμάτα), όπως επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον και υπαγορεύουν οι αρχές της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και ίσης μεταχείρισης, προς τις οποίες οι αποφάσεις των εν προκειμένω εμπλεκομένων μερών, δέον όπως αποβλέπουν».

Τα παραπάνω σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος -συνεχίζοντας τις προσπάθειες του για διάθεση του φυσικού αερίου στους πολίτες της Πελοποννήσου μέσω ΔΕΔΑ αλλά και της επέκτασης του κεντρικού αγωγού προς Καλαμάτα και Σπάρτη- απέστειλε σήμερα σχετικό έγγραφο προς την ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας).

Ο περιφερειάρχης στο εν λόγω έγγραφο, το οποίο κοινοποιείται –μεταξύ άλλων- προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, όπως επίσης και τους βουλευτές Λακωνίας και Μεσσηνίας- και με το οποίο ζητεί την επέκταση του αγωγού του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου (περιοχές Καλαμάτας και Σπάρτης), αναφέρει τα εξής:

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΑΕ

«Οπως γνωρίζετε, ο ΔΕΣΦΑ ως Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα, είναι, μεταξύ άλλων, υπεύθυνος για την τροφοδοσία νέων περιοχών με φυσικό αέριο, με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διασφάλιση της δυνατότητας ισότιμης πρόσβασης των χρηστών στο ΕΣΦΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 68 του v. 4001/2011, ‘Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται και αναπτύσσει το ΕΣΦΑ και τις διασυνδέσεις που εντάσσονται σε αυτό, προκειμένου το ΕΣΦΑ να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των χρηστών σε φυσικό αέριο, κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό και να διασφαλίζεται η λειτουργία μίας ενιαίας αγοράς φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Eνωση και η προστασία του περιβάλλοντος’.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω και την προγραμματιζόμενη διασύνδεση της πόλης της Πάτρας και της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) Πατρών με το ΕΣΦΑ, μέσω της κατασκευής αγωγού, o οποίος θα ξεκινά από κατάλληλο σημείο επί του αγωγού υψηλής πίεσης προς Μεγαλόπολη, σχεδιασμό με τον

οποίο προφανώς και συμφωνούμε, επισημαίνουμε την αναγκαιότητα ταυτόχρονης ένταξης στον ανωτέρω προγραμματισμό, του έργου της επέκτασης του αγωγού αυτού από τη Μεγαλόπολη στην Καλαμάτα και τη Σπάρτη, ώστε παράλληλα με την κάλυψη της βόρειας Πελοποννήσου να καλυφθεί και η νότια Πελοπόννησος.

Η πρόταση αυτή έχει τύχει επεξεργασίας στο παρελθόν, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΣΦΑ και ελήφθη υπ’ όψιν κατά τον σχεδιασμό της επέκτασής του μέχρι τη Μεγαλόπολη, ‘[…] με τρόπο ώστε να είναι εφικτή η μελλοντική επέκταση του αγωγού στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου (περιοχές Πάτρας, Καλαμάτας, Σπάρτης και Πύργου), με προοπτική να ολοκληρωθεί γεωγραφικά το χερσαίο Σύστημα Υψηλής Πίεσης και στις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, προωθώντας έτσι περαιτέρω την ανάπτυξη του υπάρχοντος εθνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου’ (ενδεικτικά, απόφαση 525/2013 ΡΑΕ).

Το προτεινόμενο έργο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής αγοράς φυσικού αερίου, δεδομένου ότι ο εθνικός διαχειριστής φυσικού αερίου θα είναι σε θέση να προσφέρει επιπλέον δυναμικότητα μεταφοράς για τους χρήστες του συστήματος και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα έχουν ισότιμη πρόσβαση στο δίκτυο του συστήματος φυσικού αερίου, ενισχύοντας σε επίπεδο υποδομών, τη σύνδεση του ΕΣΦΑ με γεωγραφικές περιοχές που είναι μέχρι σήμερα απομονωμένες από αυτό.

Η λύση που προτείνεται από τη ΔΕΔΑ για εξυπηρέτηση αυτής της περιοχής με μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αποτελεί προφανώς προσωρινή λύση. Αντιθέτως, το προτεινόμενο έργο υποδομής θα ενισχύσει το δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο, διασφαλίζοντας τις

προϋποθέσεις για την τροφοδότηση με φυσικό αέριο βιομηχανικών, οικιακών και άλλων καταναλωτών της ευρύτερης περιοχής από την οποία θα διέλθει, με έμφαση στον σταθερά εξελισσόμενο τουριστικό / ξενοδοχειακό τομέα και στη δυναμική ανάπτυξης των Βιομηχανικών Περιοχών της νότιας Πελοποννήσου και του δευτερογενούς τομέα εν γένει.

Για όλους αυτούς τους λόγους, αιτούμαστε στον σχεδιασμό επέκτασης του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου να συμπεριληφθεί και η νότια Πελοπόννησος (Σπάρτη, Καλαμάτα), όπως επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον και υπαγορεύουν οι αρχές της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και ίσης μεταχείρισης, προς τις οποίες οι αποφάσεις των εν προκειμένω εμπλεκομένων μερών, δέον όπως αποβλέπουν».

 

Το έγγραφο του περιφερειάρχη Π. Νίκα προς τη ΡΑΕ μπορείτε να το δείτε εδώ.

Συναντήσεις για τα προβλήματα περιοχών στον Δήμο Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων

Posted: 19 Aug 2020 09:05 AM PDT

Ενημερωτικές επισκέψεις στην Περαχώρα, το Αλεποχώρι, τον Σχίνο, τα Στραβά, τη Στέρνα και τη Λίμνη Ηραίου πραγματοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιολής, χθες Τρίτη 18 Αυγούστου.

Κατά την παρουσία του στις πιο πάνω περιοχές, μετά από πρόσκληση των επικεφαλής των δημοτικών συνδυασμών “Ωρα για Δράση” και “Αλλάzουμε ΜΑΖΙ” Δημήτρη Βασιλείου και Γιάννη Καραπανάγου οι οποίο τον συνόδευσαν στην περιοδεία του, ο αντιπεριφερειάρχης συζήτησε με κατοίκους και επιχειρηματίες, καθώς και με τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Πισίων Δημήτρη Λάμπρου.

Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν, ήταν και η αναγκαιότητα βελτίωσης των δρόμων σε Σχίνο, Στραβά και Στέρνα, καθώς και η ολοκλήρωση της επαρχιακής οδού Περαχώρα – Ηραίο.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης σε συνεργασία με το Δήμο Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων και τον δήμαρχο Γιώργο Γκιώνη -ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για την επίσκεψή του στις ανωτέρω περιοχές- τόνισε πως άμεση προτεραιότητα της Περιφέρειας και της Π.Ε. Κορινθίας αποτελεί “η καθημερινότητα του πολίτη με ό,τι αυτό σημαίνει”, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως “βασική επιδίωξη όλων είναι η επίλυση των προβλημάτων, στο πλαίσιο ενός εφικτού χρονοδιαγράμματος”.

Φυσικό αέριο και έργα της Αργολίδας στη συνάντηση του περιφερειάρχη Π. Νίκα με τον βουλευτή Γ. Ανδριανό

Posted: 19 Aug 2020 09:04 AM PDT

Το θέμα του φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και θέματα της Αργολίδας, απασχόλησαν την συνάντηση που είχε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου, στην Τρίπολη, με τον βουλευτή Αργολίδας Γιάννη Ανδριανό.

Ο περιφερειάρχης, ειδικότερα, ενημέρωσε τον βουλευτή για τις κινήσεις της Περιφέρειας όσον αφορά το θέμα του φυσικού αερίου με στόχο αφ’ ενός το εν λόγω κοινωνικό αγαθό να γίνει προσιτό σε όλους τους πολίτες, και αφ’ ετέρου να διασφαλιστεί το συγκριτικό πλεονέκτημα που ο πόρος αυτός προσφέρει στις επιχειρήσεις. Από την πλευρά του, ο  Γ. Ανδριανός εξέφρασε την απόλυτη υποστήριξή του στην πολιτική που ακολουθεί η περιφερειακή Αρχή στο συγκεκριμένο σημαντικό θέμα.

Αναφορικά με τα ζητήματα της Αργολίδας, ο Π. Νίκας παρουσίασε στον βουλευτή τόσο τα προγραμματιζόμενα έργα, μεταξύ των οποίων η σύνδεση του Ναυπλίου και του Αργους με τον αυτοκινητόδρομο, όσο και τις παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του νομού, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων είναι πάνω από 10 εκ. Ευρώ.

Επιπλέον, ο περιφερειάρχης ενημέρωσε τον Γ. Ανδριανό σχετικά με τα έργα στον τομέα του πολιτισμού, αλλά και την πορεία των έργων άρδευσης στον Ανάβαλο.

Μέσα Σεπτεμβρίου η έναρξη κατασκευής στην ΒΙΠΕ Τρίπολης νέας μονάδας από την φαρμακοβιομηχανία DEMO

Posted: 19 Aug 2020 09:00 AM PDT

Στα μέσα του ερχόμενου Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται η έναρξη των εργασιών κατασκευής, στην Βιομηχανική Περιοχή της Τρίπολης, της μονάδας παραγωγής φαρμάκων από την φαρμακοβιομηχανία DEMO.

Αυτό έγινε γνωστό κατά τη συνάντηση που ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας είχε σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου, στην έδρα της Περιφέρειας, στην Τρίπολη με τον Αρκάδα επιχειρηματία Σταύρο Δέμο, πρόεδρο της εν λόγω φαρμακοβιομηχανίας.

Η συγκεκριμένη μονάδα, η οποία θα απασχολήσει εκατοντάδες, αποτελεί επένδυση που θα συμβάλλει αποφασιστικά στην οικονομική ενδυνάμωση της Τρίπολης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Αρκαδίας.

Ο περιφερειάρχης επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι η επαναλειτουργία του τρένου μέχρι την Τρίπολη θα στηρίξει την εν λόγω επιχείρηση, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στο φιλοεπενδυτικό κλίμα που διακατέχει την περιφερειακή Αρχή και στην στήριξη, εκ μέρους της, επιχειρηματιών και επιχειρήσεων.

 

Μισθοδοσία 109 επικουρικών στο Νοσοκομείο Μεσσηνίας μέχρι το τέλος 2023 καλύπτει η απόφαση του περιφερειάρχη Π. Νίκα – η κατανομή στις υπόλοιπες δημόσιες δομές υγείας

Posted: 19 Aug 2020 08:53 AM PDT

Την κάλυψη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 της μισθοδοσίας 109 ατόμων στο Νοσοκομείο Μεσσηνίας εξασφαλίζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω της ένταξης στο ΕΣΠΑ -με απόφαση του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα- της πράξης “Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”.

Αυτό σημειώνει με ανακοίνωσή του ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας Γιώργος Μπέζος, δηλώνοντας ειδικότερα ότι “με βάση την εν λόγω πράξη, το Νοσοκομείο θα χρηματοδοτηθεί με το ποσόν των 5.114.280 ευρώ για την κάλυψη, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2023, της μισθοδοσίας 109 ατόμων λοιπού επικουρικού προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων, που έχουν προσληφθεί”.

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Με την συγκεκριμένη απόφαση ένταξης στο ΠΕΠ, η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της οποίας ανέρχεται συνολικά σε 16.385.600 ευρώ, η κατανομή ανά δικαιούχο φορέα υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η εξής:

Επιτελική δομή ΕΣΠΑ υπουργείου Υγείας 5.000 ευρώ

ΕΟΠΥΥ 187.680 ευρώ

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας 2.478.480 ευρώ

Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας 5.114.280 ευρώ

Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου 3.121.560 ευρώ

Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης “Η Ευαγγελίστρια” 2.569.560 ευρώ

ΕΚΑΒ 328.440 ευρώ

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας 1.642.200 ευρώ

6η ΥΠΕ 938.400 ευρώ

 

 

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε την εν λόγω απόφαση του περιφερειάρχη:

Απόφαση –  ΨΗΔ57Λ1-ΟΞΓ

Ειδη ατομικής προστασίας απέναντι στον κορονοϊό προμηθεύεται η Περιφέρεια για να τα διαθέσει στα ταξί

Posted: 19 Aug 2020 08:50 AM PDT

Στην προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας απέναντι στον κορονοϊό, τα οποία θα διατεθούν σε ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί, προβαίνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου η οποία διέθεσε για τον σκοπό αυτό πίστωση 15.036,93 ευρώ.

Συγκεκριμένα η προμήθεια, η σύμβαση για την οποία υπογράφηκε χθες Τρίτη από τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, αφορά, 1.950 ζεύγη γαντιών, 3.400 μάσκες, 3.900 συσκευασιών αντισηπτικού υγρού (1.950 χωρητικότητας 100ml και άλλες τόσες χωρητικότητας 500 ml), καθως και 1.950 χάρτινες σακούλες.

Εκταμίευση 613.850,59 ευρώ από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας

Posted: 19 Aug 2020 08:46 AM PDT

Εντολή εκταμίευσης συνολικής πίστωσης 613.850,59 ευρώ προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Η δαπάνη αυτή προορίζεται για αποπληρωμή έργων, μελετών και υπηρεσιών.

Υποχρεωτικός έλεγχος για κορονοϊό σε εργαζόμενους κέντρων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια

Posted: 19 Aug 2020 08:40 AM PDT

Υποχρεωτικός καθίσταται ο προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος για κορονοϊό COVlD-19 στους εργαζομένους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, οι οποίοι επιστρέφουν από άδεια.

Αυτό επιτάσσει σχετική κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3437/τ.Β΄/2020).

Στο πλαίσιο της εν λόγω απόφασης, “όλοι οι εργαζόμενοι μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια υποβάλλονται σε υποχρεωτικό προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVlD-19 με τη μέθοδο PCR που διενεργείται με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, εντός των τελευταίων 72 ωρών, είτε δωρεάν από δημόσιες δομές υγείας της χώρας, είτε από ιδιωτικά εργαστήρια.

Με απόφαση του διοικητή κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) που εκδίδεται εντός μίας ημέρας από τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο κάθε ΥΠΕ, αλλά και των νοσοκομείων αρμοδιότητάς της, ορίζονται τα νοσοκομεία και οι φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και κάθε τυχόν συναρμόδιος φορέας, όπως υγειονομικές δομές Περιφερειών, όπου μπορούν να διενεργούνται οι προληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι για κορονοϊό COVlD-19”.

 

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ με την εν λόγω απόφαση:

ΦΕΚ 3437

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here