Τα νέα της Περιφέρειας…

0
Διάθεση επιπλέον πίστωσης για την πανδημία ζητεί το υπουργείο Υγείας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Posted: 11 May 2021 12:45 PM PDT

Πρόταση για την διάθεση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Πελοποννήσου επιπλέον πιστώσεων μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στο πλαίσιο του ΠΕΠ, κατέθεσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να διατεθούν για την δράση “δίκτυο διασφάλισης δημόσιας υγείας και ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας κατά την υγειονομική κρίση της covid-19”.

Στην σχετική επιστολή του υπουργού, η οποία κοινοποιείται και προς τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, αναφέρεται ότι “ο προεκτιμώμενος προϋπολογισμός της πράξης ‘ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου’ αυξάνεται σε 33.334.240 ευρώ”.

Ο εν λόγω προϋπολογισμός συμπεριλαμβάνει, όπως αναφέρει ο υπουργός, “324 επιπλέον προσλήψεις επικουρικού προσωπικού (31 άτομα ιατρικό προσωπικό και 316 άτομα λοιπό προσωπικό) και προεκτιμώνται σε ποσό συνολικού ύψους 16.943.640 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του απλοποιημένου κόστους 15%), εκ των οποίων προϋπολογισμός 93.840 ευρώ αφορά προσλήψεις λοιπού προσωπικού στον ΟΚΑΝΑ”.

Την επιστολή του υπουργού μπορείτε να δείτε εδώ.

Πρόσκληση προς δήμους για τη δημιουργία Κέντρων Κοινότητας

Posted: 11 May 2021 12:42 PM PDT

Πρόσκληση προς τους δήμους με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους για την χρηματοδότηση, μέσω του ΕΣΠΑ, δημιουργίας σε αυτούς Κέντρου Κοινότητας δημοσιοποιήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με τίτλο “Λειτουργία One Stop Shop / Κέντρων Κοινότητας ευπαθών ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες (Γ΄ Φάση)”.

Η προκηρυχθείσα δράση, προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και αφορά στην επιχορήγηση των δυνητικών δικαιούχων για την υλοποίηση της πιο πάνω πράξης με διάρκεια λειτουργίας έως την 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Η πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά στους δήμους άνω των 10.000 κατοίκων (απογραφή 2011) οι οποίοι δεν διαθέτουν Κέντρο Κοινότητας και η εξυπηρέτησή τους πραγματοποιείται μέχρι σήμερα από τις Κινητές Μονάδες των Κέντρων Κοινότητας των δήμων έδρας κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά αύριο Τετάρτη 12 Μαΐου και λήγει στις 14 Ιουλίου.

Με βάση την οικεία ΚΥΑ, τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας, στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του Κέντρου Κοινότητας και στην κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση, των ευπαθών ομάδων του τοπικού πληθυσμού.

Μέσω της δράσης επιδιώκεται η περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου του μηχανισμού που θα συνδυάζει υποστήριξη από ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονα μέσα και τεχνικές δικτύωσης και θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για την προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ωφελούμενων που ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των δομών της δράσης και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού.

◦ Ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

◦ Ατομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων (άνεργοι ωφελούμενοι προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία, ρομά κλπ).

◦ Πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες τρίτων χωρών κλπ.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται είναι:

◦ Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των ωφελουμένων, με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και σκοπό την προώθηση στην απασχόληση (εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση με την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής στήριξης και κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων)

◦ Δικτύωση και συνεργασία με υπηρεσίες και δομές

◦ Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στο ευρύ κοινό.

Δυνητικοί Δικαιούχοι της δράσης είναι οι δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίοι δεν αποτελούν έδρα Περιφερειακής Ενότητας και έχουν πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων (απογραφή 2011), καθώς και φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται από αυτούς (όπως Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις).

Το πλήρες κείμενο και τα συνοδευτικά αρχεία της πρόσκλησης μπορείτε να τα βρείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.eydpelop.gr και www.espa.gr.

Εκταμίευση 687.742,30 ευρώ από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας

Posted: 11 May 2021 12:40 PM PDT

Εντολή εκταμίευσης συνολικής πίστωσης 687.742,30 ευρώ προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Η σχετική απόφαση αφορά δαπάνες που προορίζονται για αποπληρωμή έργων, μελετών και υπηρεσιών.

Θεσπίζεται Περιφερειακός Συντονιστής Κρατικής Αρωγής

Posted: 11 May 2021 12:39 PM PDT

Σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο παροχής κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που επλήγησαν απὀ θεοµηνίες, ενημερώνει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα και τους ομολόγους του στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

Στην σχετική επιστολή του ο υπουργός αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι θεσμοθετείται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ο Περιφερειακός Συντονιστής Κρατικής Αρωγής, ο οποίος θα ορίζεται με απόφαση περιφερειάρχη και θα είναι ο υπεύθυνος για τη διαδικασία σε τοπικό επίπεδο και ο οποίος θα λειτουργεί ως σύνδεσμος µε την Κεντρική Διοίκηση.

Την σχετική επιστολή του υπουργού μπορείτε να δείτε εδώ.

Αμεση ανάγκη για ενίσχυση της ρευστότητας στο λιανεμπόριο

Posted: 11 May 2021 12:36 PM PDT

Την άμεση ενίσχυση της ρευστότητας στο λιανεμπόριο για ισόρροπη επανεκκίνηση της αγοράς εισηγήθηκε αντιπροσωπεία της ΕΣΕΕ (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας) προς τον υπουργό και τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνι Γεωργιάδη και Γιάννη Τσακίρη αντίστοιχα, στη συνάντηση που είχε μαζί τους χθες Δευτέρα 10 Μαΐου.

Η με επικεφαλής τον πρόεδρο της Ενωσης Γιώργο Καρανίκα αντιπροσωπεία, στην οποία μετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης, ο αντιπρόεδρος Μανώλης Ψαρουδάκης και ο γενικός γραμματέας Νίκος Μπόνης τόνισε προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου επανάφερε “την ανάγκη να υπάρξει άμεσα ένα πρόγραμμα επανεκκίνησης του λιανεμπορίου, ανάλογο των προγραμμάτων που ήδη έχουν ανακοινωθεί μέσω ΕΣΠΑ για την εστίαση, τους παιδότοπους και τα γυμναστήρια”.

“Η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεσμεύτηκε να εξετάσει τη δυνατότητα στήριξης των πληττόμενων κλάδων του λιανεμπορίου” καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΣΕΕ.

Συνέντευξη αντιπεριφερειάρχη για έργα ΠΕ Μεσσηνίας

Posted: 11 May 2021 12:33 PM PDT

Σημαντικές παρεμβάσεις υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου στη Μεσσηνία, όπως σημείωσε ο αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος στη συνέντευξη που έδωσε το μεσημέρι σήμερα, Τρίτη 11 Μαΐου, στο Διοικητήριο της Π.Ε., στην Καλαμάτα.

Ο αντιπεριφερειάρχης γνωστοποίησε ότι από το βράδυ σήμερα θα λειτουργήσει και πάλι, μετά από πολύ καιρό, ο οδοφωτισμός στο τμήμα Ασπρόχωμα – Μεσσήνη της 82ης εθνικής οδού, έργο προϋπολογισμού 247.000 ευρώ, το οποίο υλοποιήθηκε από ίδιους πόρους της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Το εν λόγω έργο, τόνισε ο Στ. Αναστασόπουλος, ενισχύει την οδική ασφάλεια της εθνικής οδού και βελτιώνει σημαντικά τις συνθήκες κυκλοφορίας.

Ο ίδιος πρόσθεσε επίσης ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης της βλάστησης εκατέρωθεν του πιο πάνω δρόμου και πλέον θα ακολουθήσουν φυτεύσεις.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Οπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας έχει λάβει κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα αποφάσεις για τη Μεσσηνία, όσον αφορά στην προώθηση έργων που έχουν προγραμματιστεί. Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης των διαγωνισμών για τα πιο κάτω έργα:

 • Προσθήκες και αναδιαρρυθμίσεις, στο υφιστάμενο κτήριο του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας – νοσηλευτική μονάδα Καλαμάτας. Εργο προϋπολογισμού 3,5 εκ. ευρώ, ενταγμένο στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας. Το έργο, που αφορά στην προσθήκη ορόφου στο Νοσοκομείο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, έχει φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Μεσσηνίας.
 • Μελέτη διασύνδεσης των Δήμων Καλαμάτας – Μεσσήνης στο παραλιακό μέτωπο μέσω κατασκευής νέας γέφυρας στον Πάμισο. Προϋπολογισμός 595.000 ευρώ και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Προμήθεια και τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο της ΕΠΣ Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα (προϋπολογισμός 350.300 ευρώ). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας με την Ενωση με επιπλέον αντικείμενο και την προμήθεια του συστήματος ποτισμού.
 • Βελτίωση και συντήρηση του γηπέδου του Μεσσηνιακού στην Καλαμάτα. Προϋπολογισμός 300.000 ευρώ, χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΚΑΠ 20% της Περιφέρειας. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας με τον Μεσσηνιακό Γ.Σ. η οποία αφορά στην αντικατάσταση του φυσικού χλοοτάπητα με τεχνητό καθώς και στο αρδευτικό σύστημα του γηπέδου.
 • Επισκευή των κρατικών γεωτρήσεων στην περιοχή των Φιλιατρών, προκειμένου να καταστούν λειτουργικές. Εργο προϋπολογισμού 120.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από τους ίδιους πόρους της Π.Ε. Μεσσηνίας.

Επιπλέον, συνέχισε ο Στ. Αναστασόπουλος, από την Οικονομική Επιτροπή έχουν εγκριθεί τα πρακτικά της διαγωνιστικής διαδικασίας των έργων:

 • Ηλεκτροφωτισμός έργων (όπως κόμβοι κ.α.) του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στη Μεσσηνία, έργο προϋπολογισμού 200.000 ευρώ
 • Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση ασφάλειας στις 9η και 13η επαρχιακές οδούς Ριζόμυλος – Κορώνη – Φοινικούντα – Μεθώνη, έργο προϋπολογισμού 400.000 ευρώ.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης, πρόσθεσε ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, οι πιο κάτω εργολαβίες που εκτελούνται με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της έδρας:

 • Αντιδιαβρωτική προστασία της παραλίας στην Αίπεια, στον Δήμο Μεσσήνης, με προϋπολογισμό 3.500.000 ευρώ. Το έργο προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς, δήλωσε ο Στ. Αναστασόπουλος, διευκρινίζοντας ότι κατασκευάζεται ο βόρειος πρόβολος ενώ έχουν ολοκληρωθεί και οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή του νότιου. Επίσης, έχουν γίνει και εργασίες αποκατάστασης της βατότητας του παραλιακού μετώπου, ενώ έχει ληφθεί μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής.
 • Αλιευτικό καταφύγιο Μαραθούπολης, με προϋπολογισμό 5.388.580 ευρώ. Εχουν ξεκινήσει οι εργασίες δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης που δέχθηκε ότι έχει διαπιστωθεί πτώση του ρυθμού υλοποίησης, τόνισε όμως ότι τα ενδεχόμενα προβλήματα ξεπερνιούνται μέσα στον Μάιο καθώς σύντομα θα συνδράμει στο έργο ο απαραίτητος πλωτός γερανός.

ΞΕΚΙΝΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΑ

Περαιτέρω, ο αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και ειδικότερα στη Δράση 4.1.2 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος” (Σχέδια Βελτίωσης), για το οποίο η υποβολή προτάσεων ξεκίνησε σήμερα Τρίτη 11 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 15 του ερχόμενου Ιουλίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 37.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 3.668.555 προορίζονται για την Περιφέρεια Πελοποννήσου προβλέπεται.

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, συνέχισε ο αντιπεριφερειάρχης, θα ενισχυθούν ιδιωτικές επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις. Οι εν λόγω επενδύσεις μπορεί να αφορούν, μεταξύ άλλων, γεωτρήσεις, δεξαμενές, εξοπλισμό για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης  μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης οι οποίες αφορούν γεωργία ακριβείας, κ.α.

Οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων υποβάλλονται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια οι φυσικοί φάκελοι κατατίθενται στις κατά τόπους ΔΑΟΚ.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα αγροτών. Η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων μπορεί να φθάσει έως τις 150.000 ευρώ, ενώ για τις συλλογικές επενδύσεις μέχρι και τις 200.000 ευρώ.

Η ένταση ενίσχυσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κυμαίνεται από 50% έως 60% στις περιπτώσεις νέων γεωργών ή σε εκμεταλλεύσεις ορεινών περιοχών ή σε συλλογικές επενδύσεις.

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων επενδύσεων αφορούν, α) επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις (γεωτρήσεις, εξοπλισμός γεωτρήσεων, φωτοβολταϊκά συστήματα, δεξαμενές κλπ.), β) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (αρδευτικά συστήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός, λογισμικό διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.) και γ)  γενικές δαπάνες (υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με το επενδυτικό σχέδιο μελέτες, άδειες, κτλ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΔΑΟΚ Μεσσηνίας (τηλέφωνα 272 13 61231 και 272 13 61223) και την ΔΑΟΚ Τριφυλίας (τηλέφωνο 276 10 23320).

Παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης των χωριών της Αλαγονίας

Posted: 11 May 2021 12:32 PM PDT

Παρατείνεται μέχρι και τις 29 του ερχόμενου Ιουλίου η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των κοινοτήτων Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Λαδά, Νέδουσας, Πηγών και Καρβελίου του Δήμου Καλαμάτας.

Στη σχετική απόφαση του γ.γ. Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου αναφέρεται ότι η παράταση κρίθηκε αναγκαία καθώς “εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και το έργο διαχείρισης των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις) τα οποία εκδηλώθηκαν μέχρι την 26 Ιανουαρίου 2019 στις παραπάνω περιοχές, δεν έχει ολοκληρωθεί”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Posted: 11 May 2021 12:47 AM PDT

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

Posted: 11 May 2021 12:03 AM PDT

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Η Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Μεσσηνίας ενημερώνει τους μελισσοκ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here