Τα προγράμματα, «Ψηφιακό Βήμα», «Ψηφιακό Άλμα» και «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» παρουσιάστηκαν στο Επιμελητήριο Αρκαδίας

0

Ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας για την αναλυτική παρουσίαση των δράσεων Επιχειρηματικού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα».

O Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Ιωάννης Μπουντρούκας αφού καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και τους εισηγητές της εκδήλωσης συνεργάτες της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων κ.κ. Βασίλειος Γκοτσούλιας και Λουκάς Σπηλιόπουλος αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον που έχουν δείξει τόσο οι υφιστάμενες επιχειρήσεις όσο και οι εν δυνάμει επαγγελματίες στα προγράμματα «Ψηφιακό Άλμα» και «Ψηφιακό Βήμα» τα οποία αφορούν και την πλειοψηφία των επιχειρήσεων στο Νομό της Αρκαδίας.

Στη συνέχεια ο κ Βασίλειος Γκοτσούλιας  παρουσίασε τις δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επισημαίνοντας ότι η δράση  «Ψηφιακό Άλμα» έχει μεγαλύτερο προϋπολογισμό επιχορήγησης και περισσότερες προϋποθέσεις ένταξης.

Την αναλυτική παρουσίαση όρων και προδιαγραφών, του «Ποιοτικού Εκσυγχρονισμού» έκανε ο κ. Λουκάς Σπηλιόπουλος, το οποίο αφορά αποκλειστικά Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Στο τέλος της εκδήλωσης οι ενδιαφερόμενοι απηύθυναν ερωτήσεις στους εισηγητές προκειμένου να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις προτάσεις.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ,

Περίληψη προγραμμάτων

  • Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα, στόχος των οποίων είναι η ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης της ελληνικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, εξοπλισμού πληροφορικής, κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού και σε παραμετροποίηση αυτού, όπως επίσης και κάθε μορφής υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους (hosting, παρουσία στα Social mediaκλπ). Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000€ έως 50.000€ για το Ψηφιακό Βήμα και από 55.000€ έως 400.000€ για το Ψηφιακό Άλμα, ενώ το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης είναι 50% και στις δύο Δράσεις.
  • Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός που αφορά στην ενίσχυση των μεσαίων επιχειρήσεων των εννέα (9) τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, Τουρισμός, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), υγεία, υλικά-κατασκευές), επενδύοντας στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους. Επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν η απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, η εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης- διαχείρισης ποιότητας, ο σχεδιασμός, η τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 50.000€ έως 400.000 € και το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης είναι 50%.

Η Δημόσια Δαπάνη και των τριών Δράσεων συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Αναλυτικά τα προγράμματα μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr και της Διαχειριστικής www.diaxeiristiki.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here