Τα τελευταία νέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου

0
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 29 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΣΚΑΛΑ – ΈΛΟΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ»

Posted: 01 Jun 2020 04:27 AM PDT

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 29 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΣΚΑΛΑ – ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 27 ΣΚΑΛΑ – ΓΥΘΕΙΟ»

Posted: 01 Jun 2020 04:26 AM PDT

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2020)

Posted: 01 Jun 2020 03:34 AM PDT

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2020) Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2020) Καταληκτική ημερομηνία:  29-6-2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ. Προϋπολογισμός: 403.225,81€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Hλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικό κωδικό 90403

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΔΑΟΚ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ- ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Posted: 01 Jun 2020 03:32 AM PDT

Η ΔΑΟΚ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – Ανακοινώνει την  πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 60 ημερομίσθια)
συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ,για το έτος 2020.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών φαρμακείου Α’ Βοηθειών και επιτοίχιων κουτιών Α’ Βοηθειών, για τις ανάγκες των Δ/νσεων της Π.Ε. Αργολίδας, της Α/θμιας Εκπαίδευσης, της Β/θμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.Σ.Υ. Αργολίδας

Posted: 01 Jun 2020 02:21 AM PDT

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 01-06-2020

Posted: 01 Jun 2020 12:02 AM PDT

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 01-06-2020

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Δελτίο Τύπου πρόσληψης εργατών δακοκτονίας- Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Posted: 31 May 2020 10:46 PM PDT

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι θα δεχθεί αιτήσεις για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων με ειδικότητα εργατών αποθήκης (συνολικός χρόνος απασχόλησης: έως 60 ημερομίσθια)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Τρίτη 02 Ιουνίου 2020 έως την Δευτέρα  08 Ιουνίου 2020.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Περίληψη Διακήρυξης του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΛΙΑΚΙ -ΤΡΑΧΕΙΑ” Π.Ε. Αργολίδας

Posted: 31 May 2020 09:35 PM PDT

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:575/15-05-2020 ΑΔΑ:6ΡΔ37Λ1-Σ9Ψ Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΛΙΑΚΙ –ΤΡΑΧΕΙΑ»,ΠΙΣΤ.: ΚΑΠ Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ KAE 03.071/9771.0023 Π/Υ : 500.000,00 ευρώ,Cpv: 45233120-6. Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό: 402.959,11€ (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Δείτε την Περίληψη

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here