Υπενθύμιση ανακοίνωσης Λιμενικού Ταμείου για καταβολή τελών

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

  1. Σας γνωστοποιούμε ότι με την υπ’ αριθμό 3113.11/48682/06-07-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 3013/08-07-2021, έγινε τροποποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθμό 8122.1/29/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2032/Β/25-7-2014) και επήλθε αναπροσδιορισμός των δικαιωμάτων των Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων.

Η κύρια αλλαγή επήλθε στα τέλη πρυμνοδέτησης των μικρών σκαφών του Ν. 4256/2014 (μέχρι 7 μέτρα), όπου η τιμή από 11€ το μέτρο έγινε 30€ το μέτρο.

Τα ποσοστά των εκπτώσεων των ανωτέρω τελών, εάν αυτά καταβληθούν προκαταβολικά, παραμένουν τα ίδια (20% για ένα μήνα, 30%  για ένα εξάμηνο και 40% για ένα έτος).

Οι διατάξεις σχετικά με την βεβαίωση και την είσπραξη των τελών ελλιμενισμού από τους οικείους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, παραμένουν ίδιες.

  1. Από την αντιπαραβολή των στοιχείων που τηρούνται στην υπηρεσία μας (καταγραφές σκαφών, έκδοση αδειών ελλιμενισμού κλπ), διαπιστώσαμε ότι αρκετοί ιδιοκτήτες που ελλιμενίζουν τα σκάφη τους στο λιμένα Αγίου Ανδρέα και οι οποίοι στο πρόσφατο παρελθόν έχουν ειδοποιηθεί και ατομικά με σχετικό έγγραφό μας για την καταβολή των προβλεπόμενων τελών, δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα στις υποχρεώσεις τους και κάνουν χρήση του λιμένα, χωρίς να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Με την παρούσα καλούμε τους ιδιοκτήτες που έχουν αυτή την οικονομική εκκρεμότητα να φροντίσουν το συντομότερο δυνατόν για την διευθέτησή της, προκειμένου να αποφευχθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Γνωστοποιούμε επίσης, ότι όσοι ιδιοκτήτες ελλιμενίζουν για πρώτη φορά τα σκάφη τους στο λιμένα, πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα, αντίγραφο της άδειας πλόων του σκάφου τους και να γνωρίζουν τον Α.Φ.Μ τους.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας

 

Καμπύλης Γεώργιος

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here