Υποβολή αιτήσεων χρήσης κοινόχρηστων χώρων στις Κοινότητες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για το έτος 2020

0

Ανακοινώνεται ότι για την λειτουργία των παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων προς χρήση, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όλων των κοινοτήτων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας  η υποβολή αιτήσεων χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020, ξεκινάει  από την 1η Δεκεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες χρήσης,

Το σχετικό τέλος θα καταβάλλεται το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου 2020.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση κοινοχρήστου χώρου πριν την έκδοση της σχετικής άδειας θεωρείται αυθαίρετη. Στην περίπτωση αυτή οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με την απόφαση της παραγράφου 3 για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όμοια χρήση, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/τεύχος Α΄/31.07.2017) .

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας και την υποβολή των αιτήσεων χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020, πριν από την πραγματοποίηση ελέγχων από την αρμόδια επιτροπή Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου ή την Αστυνομία.

Σας υπενθυμίζουμε, ότι για την έκδοση ΝΕΑΣ άδειας χρήσης κοινοχρήστων χώρων απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας λειτουργίας του καταστήματος ή Γνωστοποίησης

2. Φωτοαντίγραφο της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που τυχόν έχει χορηγηθεί.

3.   Τοπογραφική αποτύπωση εξωτερικού χώρου θεωρημένη από μηχανικό.

4.   Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ.

5.   Δημοτική Ενημερότητα.

Ο Αντιδήμαρχος

Ιωάννης Καμπύλης

Συνημμένα αρχεία:

Υποβολή αιτήσεων χρήσης κοινόχρηστων χώρων στην Κοινότητα Αγίου Πέτρου για το 2020

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αριθμ. 52/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κανονιστικού περιεχομένου για τη λειτουργία των παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων προς χρήση, στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Πέτρου, η υποβολή αιτήσεων χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020, ξεκινάει  από την 1η Δεκεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες χρήσης.

Το σχετικό τέλος θα καταβάλλεται το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου 2020.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση κοινοχρήστου χώρου πριν την έκδοση της σχετικής άδειας θεωρείται αυθαίρετη. Στην περίπτωση αυτή οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με την απόφαση της παραγράφου 3 για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όμοια χρήση, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/τεύχος Α΄/31.07.2017) .

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας και την υποβολή των αιτήσεων χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020, πριν από την πραγματοποίηση ελέγχων από την αρμόδια επιτροπή Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου ή την Αστυνομία.

Σας υπενθυμίζουμε, ότι για την έκδοση ΝΕΑΣ άδειας χρήσης κοινοχρήστων χώρων απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας λειτουργίας του καταστήματος ή Γνωστοποίησης

2. Φωτοαντίγραφο της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που τυχόν έχει χορηγηθεί.

3.   Τοπογραφική αποτύπωση εξωτερικού χώρου θεωρημένη από μηχανικό.

4.   Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ.

5.   Δημοτική Ενημερότητα.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Ιωάννης Καμπύλης

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here