Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τη δακοκτονία του 2020

0

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στη συνεδρίασή του, την 10η Φεβρουαρίου 2020 ομόφωνα αποφάσισε Σχετικά με τις «άμεσες ενέργειες για τη δακοκτονία του 2020», τα ακόλουθα:

1) Η ελαιοπαραγωγή της Πελοποννήσου έχει ήδη καταστραφεί από τη
δακοπροσβολή και τις μυκητολογικές ασθένειες και το 2016 και το 2018 της δε
Κρήτης καταστράφηκε το 2019.

2) Η κατανομή της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών που έγινε
πρόσφατα είναι στο ανεπαρκές περσινό ύψος των 4.285.000 ευρώ συνεπώς και
δεν επαρκεί να γίνουν 4 ψεκασμοί σε όλες τις Π.Ε. αλλά και είναι αδύνατον να
έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις τέλη Μαΐου έως αρχές Ιουνίου, ώστε να γίνει
έγκαιρα ο πρώτος ψεκασμός το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου

3) Οι γεωπόνοι δακοκτονίας έχουν σε σχέση με το 2010 μειωθεί σχεδόν κατά 50%,
όπως και οι παγίδες έχουν περιοριστεί στο 50% σε σχέση με το 2010.
Απαιτεί από την κυβέρνηση:

1) Συμπληρωματική χρηματοδότηση του προγράμματος 1.215.000 ευρώ ώστε να
φτάσει στα 5.500.000 ευρώ ώστε να μπορούν να γίνουν 4 ψεκασμοί σε όλες τις
Π.Ε. αλλά και να καλυφθούν όλες οι υπόλοιπες λειτουργιές του προγράμματος.
2) Να διπλασιαστεί σχεδόν αριθμός των γεωπόνων δακοκτονίας ώστε να φτάσει
στα επίπεδα του 2010 για να μπορεί να γίνεται επαρκής έλεγχος και σωστή
εκτέλεση του προγράμματος.
3) Να επιταχυνθεί η έκδοση της απόφασης για να γίνουν έγκαιρα οι προσλήψεις
μέσω του ΑΣΕΠ.
4)Να ακυρωθούν οι μνημονιακές περικοπές ώστε να έχουν δυνατότητα
μετακινήσεων οι γεωπόνοι δακοκτονίας σύμφωνα με τις ανάγκες εκτέλεσης του
προγράμματος ώστε να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι και φυσικά να αμείβονται για
το σύνολο των μετακινήσεων τους .
5) Να επικαιροποιηθεί το άρθρο 44 του Ν. 4325 ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015 ώστε να
ισχύσει και το 2020 και να ισχύει κάθε έτος και όχι μόνο το 2015 που ίσχυσε, ώστε
να επιτρέπεται η εκτέλεση προσυμβατικών εργασιών. Συγκεκριμένα: «Ισχύει για το
πρόγραμμα δακοκτονίας του 2020 και για κάθε επόμενο έτος εφόσον οι
διαγωνισμοί για το πρόγραμμα δακοκτονίας έχουν δημοσιευτεί, αλλά δεν έχουν
ολοκληρωθεί έως την 10η Ιουνίου, ημερομηνία έναρξης των εργασιών δακοκτονίας,
να δύναται η Οικονομική Επιτροπή της οικείας Περιφέρειας, γα λόγους δημοσίου
συμφέροντος, να αναθέτει την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών στους
προσωρινούς μειοδότες, έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών, με την υπογραφή
των οικείων συμβάσεων.

Οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών από την έναρξη των εργασιών δακοκτονίας, μέχρι τη σύναψη της οικείας σύμβασης, μπορούν να εκκαθαριστούν και να πληρωθούν νόμιμα, εφόσον οιοικείος Περιφερειάρχης

α) βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και β) το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας σύμβασης ψεκασμών δακοκτονίας».

Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου να προχωρήσει σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω.

Ο Πρόεδρος του ΠΕ.ΣΥ.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΑΝΤΖΟΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here