10/4: Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής & Κληροδοτημάτων

0

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τετάρτη 10-04-2019 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Π. Τσιρόπουλου σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει την Tετάρτη 10- 4 -2019 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), προκειμένου να ληφθεί απόφαση στο παρακάτω θέμα του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Τσιρόπουλου:

1. Λήψη απόφασης σχετικά με το άνοιγμα οικονομικών προσφορών και ανάθεση της προμήθειας φορητών Η/Υ για τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Δολιανών.

Συνημμένα η πρόσκληση

Συνημμένα αρχεία:

 

Πρόσκληση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Δημητρίου Ρωσσέτου σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει την Τετάρτη 10-4-2019 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (γραφείο Δημάρχου), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα του Κληροδοτήματος Δημητρίου Ρωσσέτου:

Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για χορήγηση σχολικού βοηθήματος μαθητών, σχολικού έτους 2017 – 2018.
Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης κοινοχρήστων διαμερισμάτων ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Δημητρίου Ρωσσέτου.
Συνημμένα η πρόσκληση

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here