11/12: Πρόσκληση σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Λιμενικού Ταμείου) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :

1)      Εξέταση αίτησης ΜΑΓΚΛΗ Μ. – ΜΑΓΚΛΗ Γ.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε., σχετικά με ανάκληση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εντός της εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Παραλίου Άστρους, για τις ανάγκες του καταστήματος ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Σ.

2)      Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Σ.

3)      Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

    Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

 

 

Κολλαρετάκης Αριστείδης

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here