11/6: Πρόσκληση Δ.Σ «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Αντικατάσταση – λόγω παραίτησης – τακτικού μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» – Εκλογή νέου Προέδρου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

Εκλογή υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

3.  

Αποδοχή της υπ’ αριθμό 2/2020 μελέτης του έργου «Ανακαίνιση διατηρητέου κτιρίου και εκθεσιακού χώρου στην Κοινότητα Πλατάνου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

4.  

Χορήγησης 2ης παράτασης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση Τσιόροβος  Τ.Κ. Δολιανών».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

5.  

Έγκριση ταφολογίου του Κοιμητηρίου Κοινότητας Παραλίου Άστρους.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γαρδικιώτης Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

6.  

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του αντικειμένου των παρασχεθεισών υπηρεσιών, για τη σύμβαση παροχής τεχνικών υπηρεσιών (υποέργο Νο 4), Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της πράξης «Αποκατάσταση δημοτικού σχολείου Μελιγούς και μετατροπή σε πολυχώρο εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

7.  

Έγκριση εκκίνησης διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (υποέργο Νο 4) της πράξης «Αποκατάσταση δημοτικού σχολείου Μελιγούς και μετατροπή σε πολυχώρο εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού 74.395,57 € (με το Φ.Π.Α.).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

8.  

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (με δραστηριοποίηση στο πλανόδιο εμπόριο.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γαρδικιώτης Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

9.  

Αποδοχή της Β΄ κατανομής έτους 2020 για λειτουργικές δαπάνες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αρφάνης Αλέξιος – Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση αυτή, δύναται να κάνει χρήση του εξοπλισμού που υπάρχει εγκατεστημένος στο Γραφείο Δημάρχου και στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here