12/1:Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση

0
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Σας γνωστοποιούμε ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας  θα συνεδριάσει εκτάκτως “δια περιφοράς” την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει και της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α’ 55), καθώς και τα οριζόμενα στην αριθμ. 40/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να ληφθεί απόφαση στο κατωτέρω θέμα:

  1. Επικαιροποίηση της αριθμ. 39/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

 (Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα ενόψει εκδίκασης αίτησης αναίρεσης κατά του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ενώπιον του Αρείου Πάγου στις 13.01.2021)

Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09.30 π.μ. και θα διαρκέσει έως τις 10.00 π.μ. Με μήνυμα που θα αποστείλετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ematsaka@1298.syzefxis.gov.gr ή τηλεφωνικά κατά την ώρα που έχει ορισθεί ως έναρξη της συνεδρίασης – και όχι πέραν των δεκαπέντε λεπτών αυτής – επιβάλλεται να δηλώσετε τη συμμετοχή σας σε αυτή.

Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του θέματος και να ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά επί της εισήγησης του ανωτέρω θέματος. Η εισήγηση θα σταλεί ηλεκτρονικά στις οικείες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών της Επιτροπής και οι απόψεις – ψήφος των μελών θα σταλεί ομοίως ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ematsaka@1298.syzefxis.gov.gr.

Παρακαλείσθε να υποβάλετε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις στην ως άνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εγκαίρως, ώστε να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here