12-13/10: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ  Ν/Α  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην  ΤΡΙΠΟΛΗ σεμινάριο με θέμα:

ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ (25ης Μαρτίου  και  Πανός  ΤΡΙΠΟΛΗ), στις  12/10/2018 ΚΑΙ 13/10/2018 και θα έχει διάρκεια 10 ώρες.

Το  πρόγραμμα  έχει ως  εξής:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ <ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ>

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/10/2018 ώρες  16.00μμ-21.00μμ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΤΣΙΩΛΗ  (Προϊσταμένη Δ/νσης Ατομικών Ρυθμίσεων – Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης )

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ( Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων – ΣΕΠΕ)

<ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ>

ΣΑΒΒΑΤΟ  13/10/2018  ώρες  9.30πμ-14.30μμ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ  (στέλεχος Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης)

ΡΑΠΤΗ  ΕΛΕΝΗ (Προϊσταμένη Τμήματος Εισφορών Ασφάλισης)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 10/10/2018, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 10/10/2018, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, από τις 3/10/2018.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2710233582

Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  (ΠΛΑΤΕΙΑ  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  8  ΤΡΙΠΟΛΗ), αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr).

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

με θέμα

«ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ»

ΤΡΙΠΟΛΗ

Χώρος διεξαγωγής: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δ/νση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ (25ης Μαρτίου  και  Πανός  ΤΡΙΠΟΛΗ

τηλ. 2710237123)

Το  πρόγραμμα  έχει ως  εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/10/2018 ώρες  16.00μμ-21.00μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  13/10/2018  ώρες  9.30πμ-14.30μμ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  1. ΕΠΩΝΥΜΟ ……………………………………………………………………
  2. ΟΝΟΜΑ ……………………………………………………………………….
  3. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ …………………………………………………………………
  4. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΕΕ ………………………………………………
  5. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΛΦ………………………………………………………………..
  6. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ………………………………………………………………….
  7. e- mail ………………………………………………………………………….

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ……….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……. / ……. / ……..

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη του ΟΕΕ που έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή έτους 2018, οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ενεργή Επαγγελματική Ταυτότητα για το έτος 2018 καθώς και οι άνεργοι και μη απασχολούμενοι Οικονομολόγοι και Λογιστές Φοροτεχνικοί με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here