12/3:Πρόσκληση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου & 13/3: Πρόσκληση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

0

Πρόσκληση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Λιμενικού Ταμείου) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και 67 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση στο παρακάτω θέμα:

1) Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Συνημμένα η πρόσκληση

Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:30 στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμό 43254/07 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Συνημμένα η πρόσκληση

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here