13/10: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Β.Κυνουρίας & Επιτροπών Κληροδοτημάτων

0
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας θα συνεδριάσει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου (Γραφείο Δημάρχου) κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, σε συνδυασμό με εκείνες του εδ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α’ 55).

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία: 
 

Συνεδρίαση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτημάτων Χ. Κορδογιάννη και Π. Τσιρόπουλου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Η Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων Χ. Κορδογιάννη και Π. Τσιρόπουλου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας θα συνεδριάσει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου (Γραφείο Δημάρχου) κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, σε συνδυασμό με εκείνες του εδ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α’ 55).

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ανοίξτε τα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα αρχεία: 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here