13/11: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας σε τακτική συνεδρίαση

0

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει «δια περιφοράς» την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Μεταβολές σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2021-2022.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αρφάνης Αλέξιος – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 12:00 και θα διαρκέσει μέχρι και 13:00.

Για το λόγο αυτό σας γνωστοποιούμε τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε για την υλοποίηση της συνεδρίασης αυτής :

Για τη νόμιμη υπόσταση της συνεδρίασης, επιβάλλεται η δήλωση συμμετοχής με μήνυμα που θα αποστείλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της υπηρεσίας μας (dsbkyn@gmail.com) κατά την ώρα που έχει οριστεί ως έναρξη της συνεδρίασης και όχι πέραν των δέκα πέντε (15) λεπτών.

 Οι τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις πρέπει να κατατεθούν αυστηρά στο χρονικό διάστημα από ώρα 12:15 μέχρι και ώρα 12:30, στο υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

 Το χρονικό διάστημα από ώρα 12:30 μέχρι και 12:45, θα δοθούν – εκ μέρους του εισηγητή και της υπηρεσίας – οι απαιτούμενες απαντήσεις.

 Μέχρι την ώρα 13:00 (ώρα λήξης της συνεδρίασης), οι Δημοτικοί Σύμβουλοι οφείλουν να εκφράσουν τις απόψεις τους επί της εισήγησης της υπηρεσίας και να ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά μέσω του e-mail της υπηρεσίας που αναγράφεται στην παρούσα.

 Εναλλακτικά σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε την παρουσία σας και τις απόψεις-θέσεις σας, στα ακόλουθα τηλέφωνα :

 2755360133 – Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

 6946630269 — Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και

 6983188314 – Τερζάκης Γεώργιος – Ειδικός Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου.

Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις παρακαλούμε να κατατεθούν εγκαίρως στο υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), προκειμένου να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here