13/7:Πρόσκληση στην ΕΙΔΙΚΗ &ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…

0
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε στην ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68 & 69 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και του άρθρου 13 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού μας Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης «Περί εγκρίσεως απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, οικονομικού έτους 2016».

 Εισηγητής του θέματος θα είναι ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ. Μαντάς Παναγιώτης.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68 & 69 του Ν-3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας και 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – τοιχεία αντιστήριξης στις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Γεωργίου – Αγίας Σοφίας – Πλατάνας – Στόλου – Πλατάνου – Χαράδρου – Σίταινας – Καράτουλα – Καστρίου – Μεσορράχης και Καστάνιτσας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
2. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή 5χ5 στην Τοπική Κοινότητα Δολιανών».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
3. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τοπικών Κοινοτήτων Δολιανών, Ξηροπηγάδου, Βερβένων και Παραλίου Άστρους».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Αντιδήμαρχος
4. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους στη Δημοτική Κοινότητα Άστρους (Άρση Ετοιμορροπίας)».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Αντιδήμαρχος
5. Μετονομασία του οικισμού Νεοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Κορακοβουνίου σε οικισμό κάτω Κουτρούφων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος
6. Έγκριση της υπ’ αριθμό 02/2018 μελέτης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Κοινότητας Άστρους και Τοπικής Κοινότητας Κορακοβουνίου» καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
7. Έγκριση της υπ’ αριθμό 03/2018 μελέτης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Μελιγούς» καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Αντιδήμαρχος
8. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

9. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος
10. Έγκριση άδειας τομής επί δημοτικού δρόμου από ιδιώτη, για την διέλευση ιδιωτικού δικτύου άρδευσης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
11. Περί αποδοχής της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της πράξης με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις, Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος
12. Εξέταση αιτήσεων κ. Ρεντούλη Παναγιώτη για διαγραφή προστίμου από αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου έτους 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος
13. Καθορισμός δικαιούχων και αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κουτρουμπής Γεώργιος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κουτρουμπής Γεώργιος

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here