14/10: Πρόσκληση στην 13η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 14 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:

 • Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
 • Της αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1.Έγκριση εκτροπής – διακοπής κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό υπ’ αριθμ. 60 Τρίπολης – Αρχ. Μαντινείας – Κακούρι – Λεβίδι, στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων στις συμβολές ποταμών και υδατορεμάτων με οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Αρκαδίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

 1. Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων έτους 2020 της Π.Ε. Αρκαδίας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 1. Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Αργολίδας έτους 2020. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

 1. Έγκρισης 13ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2014ΕΠ52600002 «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ». (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης

 1. Έγκριση 16ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600005. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης

 1. Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Αργολίδας έτους 2020. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

 1. Έγκριση 6ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2014ΕΠ52600004 «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαντζούνης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 1. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 214/15-6-2020 προηγούμενης απόφασης, ως προς το χρονικό διάστημα παράτασης των Παγίων Χορηγημάτων καθαριότητας των Υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας, έως τις 31-12-2020. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 1. Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Λακωνίας έτους 2020. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης

 1. Συγκρότηση Επιτροπής κρίσης καταλληλότητας προς μίσθωση ακινήτων ΠΕ Λακωνίας, κατά το αρ. 13 παρ. 4 ΠΔ.242/96, δύο (2) έτη. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος της εταιρείας “ΑΦΟΙ Σταύρου Κανελλάκη ΟΕ” στη θέση “Σωτήρα” ΤΚ Χρυσάφων ΔΕ Θεραπνών Δ. Σπάρτης ΠΕ Λακωνίας. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκωνας Τζινιέρης

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Λατομείο εξόρυξης αδρανών υλικών εντός λατομικής περιοχής του Δ. Ευρώτα της ΠΕ Λακωνίας Πελοποννήσου, του φορέα “Δ. Γαλάνης & ΣΙΑ ΟΕ”.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Δημόσιο λατομείο Αδρανών Υλικών εντός τροποποιημένης λατομικής περιοχής, στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ» του Τ.Κ. Άνω Άμφειας του Δήμου Καλαμάτας, του φορέα “Έτοιμο Σκυρόδεμα Μεσσηνίας ΕΠΕ”. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Αντικατάσταση εξωτερικού Δικτύου ύδρευσης του Δήμου Οιχαλίας, στους Δήμους Οιχαλίας και Καλαμάτας ΠΕ Μεσσηνίας. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Επικαιροποίηση μελέτης ΜΠΕ του έργου Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Πεταλιδίου Δήμου Μεσσήνης». (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Έργα αντιμετώπισης των φαινομένων διάβρωσης στην Ακτογραμμή Πεταλιδίου Μεσσηνίας» στο Δήμο Μεσσήνης ΠΕ Μεσσηνίας. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος

 1. Έγκριση 2ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2017ΕΠ52600010 “ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ”.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ
 1. Έγκριση 11ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20% έτους 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

 1. Συζήτηση – ενημέρωση σχετικά με την πορεία του κορωνοϊού.
 2. Συζήτηση – ενημέρωση σχετικά με τον καταρροϊκό πυρετό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΣΚΑΝΤΖΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here