14-21/9:Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Σχολικών Τροχονόμων

0

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 3 & 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α΄/23-3-1999).
2. Την παρ. 45 άρθρο 14 Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄/14-3-2000).
3. Την με αρ. πρωτ. 2515/13-στ/15-9-1997 ΚΥΑ.
4. Την με αρ. 32633/29-9.2000/Υ.Α.
5. Την με αριθ. Πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25-6-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
6. Το αριθμ. Γ1/116/8-2-2000 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ.
7. Την αριθμό 40/2018 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω τριών (03) θέσεων εθελοντών σχολικών τροχονόμων:

  • Δύο (2) θέσεις για το Δημοτικό Σχολείο Βερβένων 
  • Μία (1) θέση για το 1ο και το 2ο Νηπιαγωγείο Άστρους 

Για να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην προκήρυξη καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here