16/3: Ανακοίνωση συμμετοχής, σε επιμορφωτικό πρόγραμμα Λογιστών Φοροτεχνικών

0

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το 11o Περιφερειακό Τμήμα  ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει  σεμινάριο με θέμα:

«Ε.Φ.Κ.Α-ΕΡΓΑΤΙΚΑ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   16/3/2018 στην  ΚΟΡΙΝΘΟ

 ΑΙΘΟΥΣΑ  «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»

(ΕΡΜΟΥ  2  ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ. 2741024464 )

ώρες     17.00μμ – 22.00μμ  

Εισηγητής  θα  είναι:

  1. Ο κύριος  ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ  ΛΙΑΖΟΣ  (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 16/03/2018, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις16/03/2018, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, από τις 6/03/2018.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2710233582

Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  (ΠΛΑΤΕΙΑ  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  8  ΤΡΙΠΟΛΗ), αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr).

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

με θέμα

«Ε.Φ.Κ.Α-ΕΡΓΑΤΙΚΑ»

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Χώρος διεξαγωγής: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δ/νση ΕΡΜΟΥ  2  ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ. 2741024464

Το  πρόγραμμα  έχει ως  εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   16/3/2018  ώρες     17.00μμ – 22.00μμ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  1. ΕΠΩΝΥΜΟ ……………………………………………………………………
  2. ΟΝΟΜΑ ……………………………………………………………………….
  3. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ …………………………………………………………………
  4. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΕΕ ………………………………………………
  5. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΛΦ………………………………………………………………..
  6. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ………………………………………………………………….
  7. e- mail ………………………………………………………………………….

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ……….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……. / ……. / ……..

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη του ΟΕΕ που έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή έτους 2018, οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ενεργή Επαγγελματική Ταυτότητα για το έτος 2018 καθώς και οι άνεργοι και μη απασχολούμενοι Οικονομολόγοι και Λογιστές Φοροτεχνικοί με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here