16/7: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μίσθωση δεξαμενής πόσιμου νερού

0

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων δεξαμενών, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής ανακοίνωσης, να υποβάλλουν στη ΔΕΥΑΒΚ έγγραφη προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας (6) έξι ημερών από την δημοσίευση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ήτοι έως και 16-07-2017, ώρα 12.00.

Α. Περιγραφή και τεχνικά στοιχεία δεξαμενής

Η δεξαμενή που πρόκειται να μισθωθεί πρέπει να πληροί, τους παρακάτω όρους:

  1. Να βρίσκεται στην περιοχή «Πάνιτσα» της ΤΚ Αγίου Ανδρέα και ει δυνατόν πλησίον του υφιστάμενου δικτύου με αντλιοστάσιο μεταφοράς ύδατος προς τον οικισμό Αρκαδικό Χωριό.
  2. Να είναι σε καλή κατάσταση από τεχνικής άποψης για την πλήρωση με πόσιμο νερό.
  3. Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστο 40 κυβικά μέτρα.
  4. Η δεξαμενή θα μισθωθεί για συνολικό διάστημα (2) μήνες.

Β. Προσκομιζόμενα στοιχεία

Για την απόδειξη των ανωτέρω θα πρέπει να προσκομιστούν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτησίας ή κάθε άλλο στοιχείο ως απόδειξη της ιδιοκτησίας της δεξαμενής.
  2. Δήλωση για τα τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής (χωρητικότητα, θέση, κατάσταση, κλπ).
  3. Το μηνιαίο μίσθωμα.

Τα ως άνω στοιχεία θα παραδοθούν στην Υπηρεσία εντός κλειστού φακέλου

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here