17/10:Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής & Διαχειριστικών Επιτροπών Κληροδοτημάτων,του δήμου μας.

0

 Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει την Τετάρτη 17-10-2018 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

  1. Διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμού για την τακτική συντήρηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου.
  2. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή και συντήρηση παλαιού κτιρίου δημοτικού σχολείου Άστρους και προαυλίου χώρου δημοτικού σχολείου Αγ. Πέτρου».
  3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων στη θέση «Κομποτή» της Τ.Κ. Αγ. Ανδρέα.
  4. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου για αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών οχημάτων και μηχανημάτων έργων.
  5. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

 

Πρόσκληση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Χρήστου Κορδογιάννη σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει την Tετάρτη 17- 10- 2018 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου)  προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα του Κληροδοτήματος Χρήστου Κορδογιάννη:

1. Λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πιστώσεων και έγκριση των εξής δαπανών κληροδοτήματος Χρήστου Κορδογιάννη:

Α) Διδασκαλία ξένης γλώσσας (αγγλικών),

Β) Διδασκαλία πληροφορικής,

Γ) Διδασκαλία μουσικής

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Π. Τσιρόπουλου σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 17-10-2018 και  ώρα 13:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου)  προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα  του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Τσιρόπουλου:

  1. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης δημιουργίας και εξοπλισμού δανειστικής βιβλιοθήκης εντός του Δημοτικού Σχολείου Δολιανών.
  2. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για επισκευή αστικών ακινήτων.
  3. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια Η/Υ και συναφών ειδών για την κατασκευή εργαστηρίου πληροφορικής.
  4. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Δημητρίου Ρωσσέτου σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει την Τετάρτη 17-10-2018 και  ώρα 13:00, στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (γραφείο Δημάρχου)  προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα του Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΩΣΣΕΤΟΥ:

1. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για κοινόχρηστα διαμερισμάτων ιδιοκτησίας  κληροδοτήματος Δημητρίου Ρωσσέτου.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here